Veranderende economie vereist ander leiderschap

De veranderende omstandigheden op de arbeidsmarkt en de kapitaalmarkt vragen om specifiek leiderschap. Hierdoor is het aan te raden om leiderschapsstijlen, vaardigheden en posities binnen directies tijdig en doortastend te evalueren, adviseert executive search specialist Pim van der Groen. Hij deelt zijn ervaringen en inzichten voor 2024 

Persoonlijk leiderschap wordt belangrijker  

De explosieve groei van de arbeidsmarkt is verleden tijd, en dat vraagt om ander leiderschap dan voorgaande jaren. Van der Groen: ”De kans is aanwezig dat je maatregelen moet nemen die niet altijd omarmd worden door werknemers. Denk aan herstructureringen, overnames en reorganisaties. Als je succesvol wilt zijn als leider, is het ontzettend belangrijk om mensen hierin mee te blijven nemen. Om dat voor elkaar te krijgen, moet je in verbinding blijven met je werknemers. Juist in onzekere tijden maak je als leider het verschil door oog te houden voor de menselijke maat, zonder de beoogde verandering uit het oog te verliezen”. 

Organisatiefase bepalend voor invulling management  

Daarnaast is de krapte op de arbeidsmarkt een blijvende uitdaging voor leiders: het behouden en aantrekken van het juiste talent blijft een prioriteit. ”De afgelopen jaren zijn veel organisaties vanuit een buy-and-build strategie snel gegroeid”, licht Van der Groen toe. ”Maar op dit moment zien wij juist veel organisaties die zich focussen op het structureren en integreren van al deze nieuw verworven bedrijfsonderdelen, culturen en systemen. Thema’s als transparantie, data, procesoptimalisatie en overzicht aanbrengen staan hoog op de agenda voor leiders”. 

Toch hebben lang niet alle organisaties de noodzaak of luxe om hier de tijd voor te nemen. Van der Groen: ”Neem bijvoorbeeld innovatieve scale-ups. Daar zie je dat de behoefte wat betreft leiderschap in hoge mate wordt bepaald door de groeifase waarin zij zitten. Wanneer het aantal betalende klanten en de complexiteit aan transacties groeit, er kapitaalintensieve investeringen gedaan moeten worden voor onderzoek of productie, of wanneer er gekeken wordt naar een beursgang, is er behoefte aan een specifiek type CFO. Oftewel: de combinatie van interne en externe factoren bepaalt de leiderschapsbehoefte op een specifiek moment”.  

Blijf de directie monitoren  

Maar wat zijn indicaties dat nieuw leiderschap nodig is? Daar is Van der Groen heel duidelijk over: ”Als de performance van de organisatie naar beneden gaat, de gedrevenheid onder collega’s minder wordt, het ziekteverzuim exponentieel toeneemt en er een klaagcultuur ontstaat. Dit zijn signalen die je serieus moet nemen. Hoe langer je wacht, hoe groter de interne problemen worden. Blijf dus kritisch op het management: zij bepalen uiteindelijk grotendeels in hoeverre werknemers zich in willen zetten voor jouw organisatie”.