Veel bedrijven worstelen nog steeds om managers en werknemers effectief te informeren over beloning en het gelijke beloningsvraagstuk

Salaristransparantie in het Verenigd Koninkrijk neemt toe en wordt gedreven door een combinatie van factoren, zoals bedrijfswaarden en cultuur (55%), verwachtingen van werknemers (56%) en een agenda voor milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) en diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) (56%). Dat blijkt uit het meest recente onderzoek naar beloningstransparantie van WTW

Aangezien de meeste bedrijven van plan zijn om de communicatie van beloningsinformatie wereldwijd aan te pakken, komt in  het onderzoek naar voren dat het Verenigd Koninkrijk indirect zou kunnen worden beïnvloed door toegenomen wetgeving over de hele wereld, aangezien 62% van de Britse bedrijven heeft aangegeven dat wettelijke vereisten een drijvende factor zijn voor meer transparantie op het gebied van beloningen.

Er zijn echter nog steeds belemmeringen voor salaristransparantie omdat werkgevers bang zijn voor steeds meer vragen en zich zorgen maken over hun effectiviteit bij het voorlichten van hun personeel over dit complexe onderwerp. In feite is bijna de helft van de Britse organisaties (45%) bezorgd dat hun beloningsprogramma’s nog niet klaar zijn.

Uit het onderzoek bleek dat de meeste organisaties in het Verenigd Koninkrijk verschillende onderdelen van de informatie over hun beloningsprogramma’s communiceren met hun werknemers. Meer dan de helft (54%) maakt functieniveaus bekend aan hun werknemers en twee vijfde (43%) communiceert hoe het individuele basissalaris wordt bepaald en hoe het zich ontwikkelt. Bijna een op de zes bedrijven (16%) maakt individuele salarisschalen r bekend aan werknemers, maar een nog groter aantal (54%) is van plan of overweegt dit in de toekomst te doen.

“We zien wereldwijd een echte stap voorwaarts op het gebied van beloningstransparantie. Dit kan voor een groot deel worden toegeschreven aan de toegenomen wetgeving die wereldwijd van kracht is geworden en die zich steeds verder uitbreidt”, zegt Eva Jesmiatka, Europe Lead on Pay & Career Equity bij WTW. “We zien echter ook dat bedrijven van gelijke beloning en transparantie een topprioriteit hebben gemaakt als onderdeel van hun intentie om te opereren als een verantwoordelijke werkgever. Raden van bestuur hebben de verantwoordelijkheid genomen voor kwesties op het gebied van gelijke beloning en transparantie en willen dat organisaties hun toezeggingen definiëren, controleren en rapporteren.”

Uit het onderzoek bleek dat 44% van de werkgevers in het Verenigd Koninkrijk al een belofte met betrekking tot gelijke beloning heeft gecommuniceerd of van plan is dit te doen. Een kleiner aantal heeft hun beloningsverplichtingen op het gebied van transparantie gecommuniceerd, maar 52% van de bedrijven is van plan of overweegt wat ze zullen delen.

Hoewel het VK geen invloed zal ondervinden van de EU-richtlijn over beloningstransparantie, die bedrijven in de EU verplicht om informatie over de hoogte van salarissen beschikbaar te stellen aan sollicitanten, kunnen sollicitanten in het VK verwachten dat ze meer inzicht krijgen in de hoogte van salarissen voor functies. In het Verenigd Koninkrijk communiceert momenteel slechts 10% van de bedrijven informatie over salarissen aan externe kandidaten als onderdeel van het wervingsproces, maar twee derde van de bedrijven (60%) is van plan of overweegt deze informatie te communiceren, wat duidt op verdere vooruitgang in het bereiken van salaristransparantie.

Meer dan de helft (58%) van de werkgevers gelooft dat het communiceren van salarissen of bandbreedtes zal leiden tot meer vragen van huidige werknemers, terwijl ongeveer de helft van de werkgevers die al communiceren hebben gemeld dat ze meer vragen uit deze groepen zien komen. Bezorgdheid over de effectiviteit van managers staat ook bovenaan de agenda van werkgevers (50%). Hoewel managers het meest gebruikte kanaal zijn voor het communiceren van informatie over beloningsprogramma’s (72%), geeft slechts 38% van de organisaties aan effectief te zijn in het informeren van managers over dit complexe onderwerp. Daarnaast vindt slechts 13% van de bedrijven dat ze effectief zijn in het informeren van werknemers over beloning.

“Als werknemers of werkzoekenden staan we op het punt om de lang bestaande normen over hoe we met onze werkgevers over beloning praten omver te blazen. We werken samen met bedrijven in elke bedrijfstak om na te denken over hun routekaart naar gelijke beloning en transparantie, de verschillende belanghebbenden die betrokken zijn bij beslissingen over beloning en de voorlichting die zij nodig hebben, en de ervaring tussen een manager en een werknemer bij het voeren van meer open, datagestuurde gesprekken over beloning”, aldus Tom Wooldridge, Employee Experience Director bij WTW. “

“Organisaties moeten ook hun huis op orde krijgen door het ontwikkelen en actief beheren van fundamentele functiearchitectuur en niveauregelingen en het uitvoeren van analyses van gelijke beloning, beloningsverschillen en beloningsbepalende factoren om risicogebieden aan het licht te brengen en aan te pakken. Inzicht in hun huidige staat zal bedrijven helpen bij hun inspanningen om te voldoen aan de verschillende wettelijke vereisten, maar ook bij het bieden van meer transparantie in hun talent- en beloningsprogramma’s en -praktijken.”