Swiss Re: Opkomend Azië stuwt wereldwijde economische groei op

 Opkomend Azië zal naar verwachting de komende jaren de belangrijkste bijdrage leveren aan de wereldwijde economische groei, zo blijkt uit het nieuwste sigma-rapport van het Swiss Re Institute. Met de heropening van de Chinese economie dit jaar, wat leidt tot een herstel van de vraag, voorspelt Swiss Re dat opkomend Azië in 2023/24 met 5,4% zal groeien. Inflatie blijft wereldwijd de belangrijkste macro-economische zorg.

“Aangezien de inflatiedruk aanhoudt, zullen de moeilijke marktomstandigheden in de schadeverzekeringsbranche aanhouden omdat verzekeraars de hogere claimkosten zullen compenseren met hogere premies. Zodra de desinflatie doorzet en de prijzen dalen, zouden minder dure claims en hogere rendementen uit rentegevoelige beleggingen de winstgevendheid van de sector verder moeten ondersteunen,” aldus Jérôme Haegeli, Group Chief Economist bij Swiss Re.

De wereldwijde economische groeiprognoses van Swiss Re liggen met 2,3% dit jaar en 2,3% in 2024 onder de consensus. Het cumulatieve effect van meer dan 18 maanden renteverhogingen, verslechterende kredietvoorwaarden en verdere balansverkleiningen door de centrale banken zal de groeivooruitzichten blijven temperen. De risico’s voor de groei blijven neerwaarts gericht.

De wereldwijde economische groei wordt grotendeels ondersteund door de opkomende Aziatische markten, waaronder landen als India, Thailand, Indonesië en Maleisië, die de komende jaren zullen groeien. Gezien de heropening van de Chinese economie in december vorig jaar, wordt verwacht dat China een van de weinige landen zal zijn die dit jaar een sterkere groei zal laten zien dan in 2022, naar schatting 5,4%.

“In eerdere perioden van herstel in China werd de groei vooral gedreven door investeringen, maar we verwachten dat de groei dit jaar zal komen van de binnenlandse consumptie, vooral uit de dienstensector. De hogere vraag in China doet dus niets af aan onze basisverwachting van wereldwijde desinflatie. Het herstel in China zal dit jaar een beperkt overloopeffect hebben op de wereldeconomie”, aldus Li Xing, Head of Insurance Market Analysis at Swiss Re

Winstgevendheid verzekeringssector zal verbeteren

De wereldwijde verzekeringssector zal de komende twee jaar naar verwachting veerkrachtig blijven. Volgens het Swiss Re Institute zullen de wereldwijde verzekeringspremies, zowel voor schadeverzekeringen als voor levensverzekeringen, naar verwachting met 1,1% stijgen in 2023 en met 1,7% in 2024. Het premievolume zal in 2023 naar verwachting een nieuwe piek bereiken van $ 7,1 biljoen, vergeleken met $ 6,8 biljoen in 2022.

Verwacht wordt dat de premies voor schadeverzekeringen in opkomend Azië in 2023 en 2024 met respectievelijk 6,7% en 6,2% zullen stijgen, terwijl de premies voor levensverzekeringen met respectievelijk 5,0% en 5,4% zullen toenemen. De VS is en blijft de grootste verzekeringsmarkt ter wereld, met een totaal aan premies van bijna $ 3 biljoen in 2022, volgens sigma-gegevens. Het wereldwijde marktaandeel steeg van 40% naar 44%, dankzij een sterke nominale premiegroei (8,6%) en een waardestijging van de Amerikaanse dollar ten opzichte van vrijwel alle belangrijke valuta. China is de op één na grootste markt met een premievolume van $ 698 miljard. Het Verenigd Koninkrijk steeg vorig jaar naar de derde plaats met een premievolume van $ 363 miljard en wisselde daarmee van positie met Japan, dat nu op de vierde plaats staat.

Niet-levenbedrijf gesteund door betere prijsstelling

De premiegroei bij schadeverzekeringen zal dit jaar naar verwachting aantrekken tot 1,4%. Volgens het rapport keert de motorverzekeringsmarkt terug naar groei na drie jaar van krimp, mede dankzij stijgende premieprijzen, terwijl er een daling is in ziektekostenpremies als gevolg van het einde van de pandemische steunpolissen in de VS.

De volwassen economieën zullen dit jaar naar verwachting met 0,8% groeien. Voor de opkomende economieën als geheel wordt een premiegroei van 4,5% voorspeld. De premies voor schadeverzekeringen in China en opkomend Azië zullen naar verwachting met respectievelijk 6,8% en 6,6% stijgen.

Levensverzekering: gunstige groei en winstgevendheid

Bij levensverzekeringen zullen de premies in 2024 wereldwijd naar verwachting met 1,5% stijgen, boven de trend van 1,3% over 10 jaar. De premies voor levensverzekeringen in opkomend Azië zullen in 2023 naar verwachting met 5,0% groeien. De opening van de grenzen in China ondersteunt een reële groeiprognose van 7,3% voor de levenpremies in Hongkong, terwijl de premies in China naar verwachting in 2023 met 3,8% en in 2024 met 4,7% zullen stijgen. Onder aanvoering van India verwacht het Swiss Re Institute een reële groei van 6,9% van de levenpremies in andere opkomende Aziatische markten (exclusief China) in 2023 en 2024, boven de langetermijntrend van 4,5%.

Down;oad raport  here.