Norton Rose Fulbrights tweede jaarlijkse rapport over wereldwijde trends en risico’s op het gebied van fusies en overnames toont optimistische vooruitzichten voor transactieactiviteit in 2024


 Advocatenkantoor Norton Rose Fulbright en het M&A intelligence bedrijf Mergermarket hebben hun tweede jaarlijkse Global M&A Trends and Risks Report gepubliceerd, waaruit blijkt dat het M&A-landschap klaar is om wereldwijd te herstellen, aangezien meer dan de helft (59%) van de ondervraagde wereldwijde dealmakers verwacht dat hun ‘honger’ naar M&A zal groeien in 2024. Dit cijfer duidt op een duidelijke verschuiving in het vertrouwen en omvat bijna een kwart (23%) die verwacht dat hun zin in fusies en overnames het komende jaar aanzienlijk zal toenemen, vergeleken met slechts 5% die hetzelfde zei in 2023.

Op macroniveau verwacht ongeveer de helft (47%) van de dealmakers wereldwijd dat de fusie- en overnameactiviteit in het algemeen zal toenemen ten opzichte van 2023, waarbij de grootste sprong wordt voorspeld in Zuid- en Zuidoost-Azië. Iets meer dan twee derde van de respondenten (68%) denkt dat de fusies en overnames in dat gebied in 2024 zullen toenemen – het grootste aandeel in alle regio’s – dankzij concurrerende waarderingen, minder strenge regelgeving en betere toegang tot financiering.

Dealmakers zien AI als hulpmiddel en overnamedoelwit

Terwijl het optimisme over het sluiten van deals over de hele linie toeneemt, wordt verwacht dat de technologiesector in 2024 de grootste groei in grensoverschrijdende fusies en overnames zal vertonen. 71% van de respondenten noemde deze sector als een van hun topsectoren dankzij de inhaalvraag en -aanbod. Met name kunstmatige intelligentie (AI) is een populair doelwit geworden voor dealmakers over de hele wereld: meer dan de helft (54%) van de ondervraagde grote PE-firma’s (en een derde van de respondenten in het algemeen) wil een AI-bedrijf overnemen.

AI heeft zelfs nog meer ingang gevonden in het dealmakingproces zelf, waarbij een aanzienlijk deel het al gebruikt of van plan is het te gebruiken in hun interne documentatie (74%) en voor M&A due diligence (63%).

“De toegenomen vraag naar zowel generatieve als voorspellende AI-tools heeft geleid tot een overeenkomstige interesse in AI-overnames onder dealmakers, met name in private equity en durfkapitaal, aangezien de technologiesector kopers over de hele wereld blijft boeien”, zegt Scarlet McNellie, Norton Rose Fulbright’s US Head of Corporate, M&A and Securities. “En deze kopers worden ook consumenten van AI-producten, omdat de enorme hoeveelheid gegevens en de eisen van due diligence moeilijk te beheren worden zonder hulp van gespecialiseerde technologie, vooral nu de fusies en overnames aantrekken.”

Leiders verdeeld over vooruitzichten M&A-financiering, met Azië als lichtpunt

Dealmakers zijn grotendeels verdeeld over het financieringslandschap in 2024: 38% verwacht dat de toegang tot financiering zal verbeteren, 31% denkt dat deze gelijk zal blijven en 31% voorspelt dat de omstandigheden zullen verslechteren. De vooruitzichten verschillen echter aanzienlijk per regio. Respondenten zien Europa als de meest uitdagende omgeving voor dealfinanciering, terwijl de VS samen met Zuid- en Zuidoost-Azië aanzienlijk betere financieringsmogelijkheden lijken te hebben.

Over het algemeen werpen dealmakers een breder net uit voor financiering in 2024, omdat traditionele financieringsconduits te maken krijgen met grotere druk rond liquiditeit en hogere rentetarieven. Kasreserves zijn een overweldigend populaire optie: 90% verwacht dat dit een veelgebruikte vorm van financiering zal zijn, vooral in de VS.

Evenzo verwacht 91% van de respondenten dat privékrediet in 2024 de meest gebruikte vorm van financiering zal zijn, grotendeels dankzij de relatieve snelheid en gemakkelijke toegang. Hoewel traditionele bankleningen, aandelenkapitaal en high-yield obligaties nog steeds belangrijk zijn, zegt bijna een derde (31%) van de ondervraagde executives dat privékrediet het komende jaar de belangrijkste financieringsbron zal zijn, tegenover 14% in 2023.

“We zien een groter optimisme onder dealmakers voor 2024 nu financiering meer beschikbaar wordt, met veel van de mogelijkheden die vorig jaar in de ijskast zijn gezet en die ernaar streven om weer op de markt te komen,” zegt Ayşe Yüksel Mahfoud, Norton Rose Fulbright’s Global Head of Corporate, M&A and Securities. “Na een uitdagende periode die werd gekenmerkt door de pandemie, verschuivende toeleveringsketens en historisch hoge rentetarieven, zullen dealmakers elk middel dat ze tot hun beschikking hebben willen gebruiken om deze langverwachte groei te realiseren.”

Antitrust- en ESG-regelgeving vormen belangrijke obstakels voor dealmogelijkheden

De regelgeving vormt een belangrijk obstakel voor fusies en overnames in het komende jaar. Hoewel ESG-richtlijnen tot de belangrijkste aanjagers van deals behoren, rekent een kwart van de respondenten (25%) ESG-gerelateerde regelgeving tot de top twee van factoren die de dealactiviteit in 2024 waarschijnlijk zullen onderdrukken. De overgrote meerderheid van de respondenten (73%) verwacht ook dat het ESG-onderzoek wereldwijd zal toenemen ten opzichte van vorig jaar, waardoor het belang van ESG-gegevens nog groter wordt.

Antitrust zal naar verwachting ook een uitgesproken drukkend effect hebben, vooral in de VS, de EU en Oost-Azië. Een derde van de dealmakers in alle regio’s zegt dat antitrust een van de belangrijkste vormen van regelgeving en beleid zal zijn die invloed hebben op fusies en overnames – meer dan in elke andere categorie.

Naast regelgeving zijn andere belemmeringen voor transactieactiviteit de gestegen financieringskosten, risico’s op grondstoffenprijzen, geopolitieke onzekerheid (met name in het Midden-Oosten), transparantieproblemen, ESG-zorgen in het algemeen en problemen met het wegwerken van waarderingsverschillen.Het rapport onderzoekt ook veranderingen in de omvang van transacties, de appetijt van kopers, M&A-motivaties en de impact van geopolitieke spanningen en uitdagingen in de toeleveringsketen op M&A-activiteit. Het volledige rapport is beschikbaar op www.nortonrosefulbright.com/MAoutlook2024

.