Nieuw onderzoek van Group Risk Development (GRiD): Britse werkgevers en werknemers verschillen van mening over de voordelen van hybride werken


Uit een nieuw onderzoek van Group Risk Development (GRiD) blijkt dat werkgevers en werknemers van mening verschillen over de impact van hybride werkconfiguraties op gezondheid en welzijn. De brancheorganisatie voor de risicosector ontdekte dat twee derde van de werknemers (64%) gelooft dat hybride werken een positieve invloed heeft gehad op de gezondheid en het welzijn van hun werknemers, maar dat slechts iets meer dan de helft (53%) van de werknemers het daarmee eens is.

Toch zijn beide groepen het eens over het percentage mensen dat een negatief effect ondervindt van hybride werk: de werkgevers noemen 6% en de werknemers 7%. Beide groepen erkennen dat hybride werk niet voor iedereen op de werkplek een positieve ervaring is.  GRiD merkte in hun studie op dat het belangrijk is te erkennen dat, hoewel een relatief klein percentage van de mensen hybride werk over het algemeen als een negatieve impact op hun carrière beschouwt, het toch om een groot aantal werknemers gaat. De brancheorganisatie benadrukte dat hoewel veel mensen vinden dat flexibiliteit in werklocaties gunstig is, het belangrijk is dat werkgevers niet uitgaan van of hun werkplekken of werkpraktijken veranderen op een manier die mogelijk schadelijk is voor hun personeel.

“Een lichtelijk overdreven beeld”

“Werkgevers hebben een lichtelijk overdreven beeld van de voordelen van hybride werken voor de gezondheid en het welzijn van hun personeel. Het is duidelijk dat velen het een positieve ervaring vinden, maar werkgevers moeten oppassen dat ze niet denken dat het voor iedereen een wondermiddel is. Het is belangrijk op te merken dat ondersteuning op het gebied van gezondheid en welzijn voor iedereen nodig blijft, met name voor degenen die de verandering in werkpatronen moeilijker aankunnen,” aldus Katharine Moxham, woordvoerder van GRiD.

Uit het onderzoek bleek dat het geestelijk welzijn het meest verbeterde gebied was in de ogen van werknemers die het positieve effect van hybride werk voelden, met 68% van de respondenten die het daarmee eens waren. Dit werd gevolgd door sociaal welzijn met 45%, financieel welzijn met 44% en lichamelijk welzijn met 43%.In het onderzoek werd opgemerkt dat de geestelijke gezondheid weliswaar het grootste voordeel vormde van hybride werken, naast de lagere kosten van het woon-werkverkeer in verband met de financiële gezondheid, maar dat het interessant is dat werknemers ook sociale en fysieke voordelen meldden.

“Werkgevers hebben wellicht al de voordelen voor de fysieke en sociale gezondheid gezien door het personeel de reis naar het werk te laten overslaan, waardoor werknemers meer tijd kunnen doorbrengen met familie en vrienden en mogelijk de tijd kunnen gebruiken voor fitnessactiviteiten om hun fysieke gezondheid te verbeteren”, aldus Moxham.

Uit het onderzoek bleek dat de helft van de werknemers zegt te kunnen kiezen of zij op kantoor of thuis willen werken, een cijfer dat grotendeels overeenkomt met de statistieken die door de werkgevers worden gerapporteerd. Van de ondervraagde werkgevers zei 22% dat zij al hun werknemers een keuze hebben gegeven over waar zij werken, en 34% zei dat zij sommige maar niet al hun werknemers dezelfde keuze hebben laten maken.

Hoewel de resultaten sterk in het voordeel van de positieve effecten overhellen, moeten werkgevers hybride werk niet als een voordeel op zich beschouwen. GRiD stelt in haar studie dat hybride werk geen vervanging is van een uitgebreid programma van voordelen ter ondersteuning van gezondheid en welzijn, zoals een particuliere ziektekostenverzekering of collectieve risicovoorzieningen met inbegrip van door de werkgever gesponsorde levensverzekeringen, inkomensbescherming en voorzieningen op het gebied van critical illness.

Het is belangrijk om een volledig pakket aan ondersteuning beschikbaar te hebben wanneer een werknemer worstelt met een gezondheids- of welzijnsprobleem. Hoewel thuiswerken sommigen kan helpen, is het niet altijd geschikt voor iedereen, en in het rapport wordt opgemerkt dat het geen oplossing is wanneer ernstigere problemen aan het licht komen.

“Werkgevers die de gezondheid en het welzijn van hun personeel ten volle ondersteunen via een programma van employee benefits en ander flexibel beleid, zullen worden beloond met meer betrokken en proactievere werknemers. Hybride werken kan een rol spelen, maar het is geen wondermiddel”, aldus Moxham.