Nederlandse werkgevers plannen salarisverhoging van 4,2% voor 2024


Werkgevers in Nederland zijn van plan de salarissen met 4,2% te verhogen in 2024 om personeel aan te trekken en te behouden te midden van de hoge inflatie en een uitdagende arbeidsmarkt. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van WTW. In Nederland deden 703 bedrijven mee aan het salarisonderzoek.Uit het nieuwste Salary Budget Planning Report van WTW blijkt dat de loonstijging van 4,2% voor 2024 lager is dan de 4,6% gemiddelde verhoging van de salarissen in 2023. Een derde (33%) van de bedrijven zegt dat hun salarisbudget nu hoger is dan ze hadden voorzien.

Werkgevers verhogen de loonbudgetten om drie belangrijke redenen: 70% zegt dat de inflatie de belangrijkste reden is, 54% zegt dat ze reageren op een krappere arbeidsmarkt, en 22% zegt dat ze het behoud van bestaand personeel willen verbeteren. “Hoewel we lagere salarisstijgingen verwachten voor volgend jaar, liggen ze nog steeds ruim boven de verhogingen die we de afgelopen 10 jaar hebben gezien. Dit laat zien dat bedrijven ernaar streven concurrerend te blijven in een dynamisch werkklimaat”, aldus Mary Cloosterman, senior director bij WTW Nederland.

“Bedrijven met een duidelijke beloningsstrategie en een goed begrip van de factoren die deze strategie beïnvloeden, zullen succesvoller zijn in het aantrekken en behouden van werknemers, terwijl ze gelijke tred houden met een veranderende omgeving waarin de zekerheden van gisteren niet langer gelden.”

Van de Nederlandse bedrijven zegt een derde (33%) dat de vooruitzichten voor hun bedrijf beter zijn dan ze hadden voorzien, terwijl 55% zegt dat ze in lijn zijn met hun verwachtingen. 19% is van plan hun totale personeelsbestand in de komende 12 maanden uit te breiden. Zes op de tien (61%) werkgevers zijn van plan in de komende 12 maanden ingenieurs aan te nemen, 55% gaat IT-ers aannemen en 49% wil meer verkopers.

Cloosterman voegt hieraan toe: “Er is meer nodig dan salaris om talent aan te trekken en te behouden, en de afgelopen jaren hebben bedrijven onder druk gezet om vindingrijker te zijn. Naarmate het personeelsbestand diverser, veeleisender en dynamischer wordt, is het belangrijk hun specifieke behoeften en voorkeuren te begrijpen en tegelijkertijd de gewenste werknemerservaring en carrière binnen het bedrijf te bieden.”