Meer dan de helft van de Britse werknemers had niet verwacht vorig jaar terug te kunnen keren naar kantoor


Meer dan de helft van de Britse werknemers geloofde niet dat ze in 2022 weer fulltime op kantoor zouden werken, zo blijkt uit een onderzoek van GlobalData. Het  data- en analysebedrijf merkt op dat de toenemende vraag van consumenten naar flexibele werkmodellen zowel uitdagingen als kansen biedt voor verzekeraars in de toekomst. 

De enquête van GlobalData, uitgevoerd als onderdeel van onderzoek voor zijn Insurance Intelligence Center, geeft aan dat slechts 40,4% van de ondervraagden een terugkeer naar het kantoor had verwacht in 2022. Een van de belangrijkste langetermijngevolgen van de pandemie is de overgang naar werken op afstand in 2020, waardoor werken in 2021 en daarna verschoof naar een hybride/flexibele aanpak.. 

Guillaume Anns, Associate Insurance Analyst bij GlobalData, licht toe: “Ongeveer een derde van de werkgevers heeft in 2022 een hybride werkmodel aangenomen, een stijging ten opzichte van 2021. Personeel eist flexibiliteit, waardoor voltijds werken in een kantooromgeving een minder haalbare optie wordt. Nu de komende recessie de uitgaven waarschijnlijk verder onder druk zal zetten, zullen meer bedrijven waarschijnlijk inkrimpen en daarbij hun verzekeringsdekking verminderen.” 

De verandering in de aard van kantoorwerk biedt volgens de onderzoekers echter ook kansen voor verzekeraars. “Er zullen meer vooruitzichten zijn voor nieuwe bedrijven omdat zoveel bedrijven hun kantoren willen verplaatsen om kosten te besparen en af te slanken. In plaats van te verlengen met hun huidige risicodrager zullen verhuizende bedrijven waarschijnlijk hun verzekeringsopties gaan evalueren.” 

Uit onderzoek van GlobalData blijkt ook dat sommige bedrijven door de economische uitdagingen nu meer waarde hechten aan flexibiliteit dan voor de uitbraak. Sommige bedrijven zochten tijdens het hoogtepunt van de pandemie naar doorlopende huurovereenkomsten voor één maand om de impact van lockdowns op de aanwezigheid van werknemers te beperken. Verder zouden verzekeringsmaatschappijen plannen kunnen aanbieden aan bedrijven die deze flexibiliteit zoeken, gezien de algemene vooruitzichten voor de economie in 2023. 

Anns concludeert: “Over het geheel genomen, als bedrijven besluiten om af te bouwen en hun dekking te verlagen als gevolg van veranderingen in het gedrag op de werkplek, zal dit uitdagingen opleveren voor verzekeraars. Bedrijven die hun activiteiten willen verplaatsen, zullen waarschijnlijk hun verzekeringsopties herzien in plaats van te verlengen bij hun huidige provider, gezien de krappere budgetten voor 2023. Als gevolg daarvan zullen verzekeraars extra onder druk komen te staan om aan de behoeften van deze consumenten tegemoet te komen als ze hen willen behouden.”