Kort geding tegen Staat om long covid slachtoffers uit zorg gaat definitief door


FNV en CNV zetten hun kort geding tegen de Staat door. De vakbonden willen, dat minister Helder (VWS) de tegemoetkomingsregeling die ze heeft toegezegd verruimt tot alle zorgmedewerkers die in heel 2020 besmet zijn geraakt. Een gesprek met minister Helder dat gisteren plaatsvond, heeft geen enkele verruiming van de long covid-groep opgeleverd. De zaak dient op 17 februari om 12 uur bij rechtbank Den Haag. 

FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: ‘De druk vanuit de vakbonden en hun achterbannen heeft geleid tot een publieke regeling. Dat had veel en veel eerder gekund, maar er ligt nu wel iets, dat is winst. De regeling die de minister nu voornemens is, is echt te beperkt. Hoezo voelt de minister alleen een morele verantwoordelijkheid voor de eerste golf. Beschermingsmiddelen waren ook na de eerste golf schaars en richtlijnen bleven vaag. De minister zet mensen die later ziek zijn geworden in de kou. Voor deze groep zetten wij het kort geding door.’ 

Moreel verantwoordelijkheidsgevoel 

CNV-voorzitter Zorg en Welzijn Gaby Perin-veel te lang geduurd. Zorgmedewerkers met long covid zijn inmiddels ontslagen, en hebben hun inkomen zien kelderen. Het is mooi dat de minister eindelijk tot het inzicht is gekomen dat ze iets moet doen voor het zorgpersoneel met long covid. Helaas is de regeling die ze ons voorhoudt bij lange na niet wat deze mensen nodig hebben. De groep die er voor in aanmerking komt is veel te klein en het bedrag is nog onzeker. Zelfs de Raad van State zegt dat de groep ruimer kan zijn, over heel 2020. De vaccinatiecampagne startte pas in 2021. Waarom heeft de minister zo’n klein moreel verantwoordelijkheidsgevoel?’