In de peiling: Welke verzekeringsbranche wordt het hardst getroffen door de verhardende markt!

De zakelijke verzekeringsmarkt is al enige tijd aan het verharden. Wat brengt de komende renewalperiode? Welke verzekeringsbranche wordt het hardt getroffen in de vorm van een premieverhoging, dekkingsuitsluitingen of beperking van de voorwaarden? Wat vindt u?  We zijn benieuwd naar uw mening. Vul onderstaande poll in of ga naar de website www.riskenbusiness.nl.

Welke verzekeringsbranche wordt het hardt getroffen door de verhardende verzekeringsmarkt?

Bedankt voor uw medewerking

Uitkomst vorige stelling: Bijna twee derde lezers vindt komst directe verzekering géén goede zaak

Verzekeraars willen volgend jaar een pilot starten met een directe verzekering, waarbij verzekerden, ongeacht de schuldvraag, een schadeclaim kunnen indienen bij de eigen verzekeraar en niet bij die van de  aansprakelijke partij. In eerste instantie voor materiële schade maar later ook voor letselschades. Het initiatief  kan niet op steun rekenen van een ruime meerderheid van de lezers van Risk & Business. Bijna twee derde van hen  (65,71%)  heeft aangegeven het niet eens te zijn met de stelling dat de komst van een directe verzekering een goede zaak is.

Eén op de vijf respondenten – exact 20% – onderschrijft de stelling ten dele. Zij vinden het een goed idee voor de verzekering van materiële schades maar niet voor de verzekering van letselschades. De resterende 14,29% vindt een directe verzekering wel een goede zaak voor alle schadeverzekeringen.