In de peiling!: Welke bedrijfstak bezorgt het Cornavirus het meeste extra werk en problemen??

Het is met afstand hét onderwerp van de dag: het Coronavirus. Elke bedrijfstak heeft er mee te maken en ondervindt er hinder van. Maar welke bedrijfstak binnen de verzekerings-, schaderegelings- en riskmanagementwereld ondervindt de meeste problemen door het Coronavirus en bezorgt het virus  het meeste extra werk.

We zijn benieuwd naar uw mening. Vul de poll hieronder in of ga naar de website  www.riskenbusiness.nl. Bij voorbaat dank voor uw medewerking

Welke bedrijfstak bezorgt het Cornavirus het meeste extra werk en problemen??

  Uitslag vorige poll: Expertisebureaus hebben het laagste vermogen tot veranderen

Van alle in de verzekerings- en schaderegelingsbranche werkzame beroepsgroepen is het verandervermogen bij expertisebureaus het laagst, zo blijkt uit de antwoorden op de vorige poll in deze nieuwsbrief. Op de vraag ‘In welke bedrijfstak is het verandervermogen het laagst; antwoorde een ruime meerderheid ( 60%)  expertisebureaus. Op ruime afstand volgens verzekeraars met ca 13,5%. Een op de twaalf respondenten gaven aan bij advocaten het geringste vermogen tot veranderen te zien, terwijl een zelfde percentage  antwoordt dat het verandervermogen bij alle bedrijfstakken onder de maat is en bij alle ongeveer even slecht is. Vijf procent vindt het verandervermogen bij alle bedrijfstakken juist voldoende  en ongeveer even goed  en ruim 2,5% van de inzenders is van mening dat het vermogen tot veranderen bij makelaars en volmachtbedrijven het laagst is.

Aanleiding voor de stelling vormde een recent onderzoek van First Day Advisory Group en Business Fitscan  waaruit naar voren kwam dat het vermogen tot veranderen van Nederlandse bedrijven laag blijft, maar dat verzekeraars en pensioenfondsen nog lager scoren dan het gemiddelde.