In de peiling: Komst directe verzekering is een goede zaak!

Verzekeraars willen volgend jaar een pilot starten met een directe verzekering, waarbij verzekerden, ongeacht de schuldvraag, een schadeclaim kunnen indienen bij de eigen verzekeraar en niet bij die van de  aansprakelijke partij. In eerste instantie voor materiële schade maar later ook voor letselschades. Als voordelen worden onder meer  genoemd een snellere schadeafwikkeling omdat de aansprakelijkheidsvraag buiten beschouwing blijft en dat de schade kan worden geclaimd bij de verzekeraar die de verzekerde zelf heeft gekozen. Elders in deze nieuwsbrief wijst JBL&G-directeur op de nadelen voor met name letselschadeslachtoffers , onder meer in de vorm van dekkingsbeperkingen. Wat vindt u? We zijn benieuwd naar uw mening. Vul onderstaande poll in of ga naar de website www.riskenbusiness.nl.

Komst directe verzekering is een goede zaak!

Bedankt voor uw medewerking

Uitkomst vorige stelling: We gaan op z’n vroegst pas volgend jaar met z’n allen naar kantoor; meerderheid denkt zelfs pas vanaf tweede kwartaal

Wanneer gaan we weer met z’n allen naar kantoor? Zo luidde de vraag in de vorige poll in deze nieuwsbrief. Slechts 5% van de respondenten denkt dat dit nog dit jaar gaat gebeuren en 11,86% in het eerste kwartaal van 2021. Ruim een kwart (25,42%) ziet zichzelf pas na volgend jaar zomer weer met collega’s op kantoor werken en 18,64% in het tweede kwartaal van 2021.

Daarnaast kruiste 22,03 de antwoordoptie aan ‘dat gaat nooit meer gebeuren bij uitblijven vaccin; meer dan de helft van de medewerkers zal permanent vanuit huis (moeten) blijven werken’ en koos 16,95% voor ‘dat gaat nooit meer gebeuren bij uitblijven vaccin; minder dan de helft van de medewerkers zal permanent vanuit huis (moeten) blijven werken.