ICT-sector groeit harder dan de economie

De bruto toegevoegde waarde van ICT-bedrijven groeide in 2018 vergeleken met een jaar eerder sterker dan van de Nederlandse economie als geheel. In de ICT-sector groeide de bruto toegevoegde waarde met 5,2% terwijl die in de totale economie met 2,3% steeg. Het aantal ICT-bedrijven nam verder toe, net als het aantal werkzame ICT’ers. Dit meldt het CBS in de publicatie ICT, kennis en economie 2020.

De Nederlandse ICT-sector bestaat uit drie onderdelen: de ICT-industrie, de groothandel in ICT-apparatuur en de ICT-dienstensector. De ICT-industrie liet de grootste toename van de toegevoegde waarde zien in 2018. Deze steeg vergeleken met een jaar eerder met 9,9% (volume). Een klein aantal multinationals bepaalt het beeld van de Nederlandse ICT-industrie.De toegevoegde waarde van de ICT-diensten nam met 5,4% toe, de groothandel in ICT-apparatuur groeide met 2,4%.

Waarde ICT-import en –export daalt

In 2018 importeerde Nederland voor 61,2 miljard euro aan ICT-goederen en -diensten, één procent minder dan een jaar eerder. Nederlandse importeurs haalden in 2017 nog voor 61,8 miljard euro aan ICT-goederen en diensten uit het buitenland.

In 2018 werd voor 74,6 miljard euro aan ICT-gerelateerde goederen en diensten (inclusief wederuitvoer) geëxporteerd, 1,1 procent minder dan een jaar eerder toen er voor 75,4 miljard euro aan ICT-gerelateerde goederen en diensten de grens over ging. De genoemde bedragen van de geïmporteerde en geëxporteerde ICT-goederen en –diensten zijn in lopende prijzen en niet gecorrigeerd voor prijsontwikkelingen.

Aandeel wederuitvoer in ICT-export stijgt

Bijna de helft van de Nederlandse ICT-export betrof in 2018 wederuitvoer (35,3 miljard euro, 47,3%). Het betreft ICT-goederen of diensten die bestemd zijn voor gebruik of verbruik in het buitenland. Dit aandeel stijgt. In 2017 realiseerde Nederland voor bijna 34,1 miljard euro aan ICT-wederuitvoer. Dit was gelijk aan 45,2% van de totale ICT-export.

Het aandeel van ICT-goederen en -diensten in de totale Nederlandse wederuitvoer is de laatste jaren wel afgenomen. In 2015 omvatte het 16,2% van de totale Nederlandse wederuitvoer. In 2018 was dit teruggelopen naar 14,4%.

Aantal ICT-bedrijven stijgt verder

In het vierde kwartaal van 2019 bestond de Nederlandse ICT-sector uit ruim 81.000 bedrijven. Dat is 53% meer dan in 2009. Het totale aantal bedrijven in Nederland nam een fractie minder snel toe in deze periode, te weten 51%. De meeste bedrijven in de ICT-sector zijn actief als ICT-dienstverlener. Eind 2019 waren dit er bijna 75.000. Daarnaast waren er 5 400 ICT-groothandelsbedrijven en 945 bedrijven in de ICT-industrie.

De toename van het aantal ICT-bedrijven komt vrijwel uitsluitend doordat de ICT-dienstensector steeds verder uitbreidt. Gezamenlijk hadden ICT-bedrijven een aandeel van 4,4% in het totale aantal Nederlandse bedrijven. Sinds 2009 is dit aandeel vrij stabiel.

Aantal ICT’ers neemt opnieuw toe

Niet alleen het aantal ICT-bedrijven, ook het aantal ICT’ers neemt toe. In 2019 waren 452.000 ICT’ers werkzaam in diverse bedrijfstakken van de Nederlandse economie, bijna 9% meer dan een jaar eerder. Van hen hielden bijna 6 op de 10 zich bezig met software- en applicatieontwikkeling en -analyse. In totaal had 5% van de werkzame beroepsbevolking een ICT-beroep in 2019.

Bijna driekwart van de ICT’ers heeft een vaste arbeidsrelatie. Dat betekent een stijging van ruim 10% ten opzichte van het jaar ervoor. Het aantal zelfstandige ICT’ers nam toe van 61.000 in 2018 naar 66.000 een jaar later. Het aantal ICT’ers met een flexibele arbeidsrelatie steeg met 1 000 naar 52.000 personen.