Goederenimport vooral lager door minder olie en gas

In de eerste acht maanden van 2020 bedroeg de Nederlandse goederenimport ruim 275 miljard euro. Dat is bijna 29 miljard euro minder dan in dezelfde periode van 2019, een afname van ruim 9%. Vooral de aankoop van minerale brandstoffen zoals olie en gas daalde met bijna 20 miljard euro fors. Als minerale brandstoffen buiten beschouwing worden gelaten, dan was de import 3% lager dan in 2019 en 2% hoger dan in 2018. Dit blijkt uit de nieuwe voorlopige cijfers van het CBS.

In 2019, voordat de coronacrisis uitbrak, bereikten de goederenimport (460 miljard euro) en -export (515 miljard euro) recordniveaus. Meer informatie over onder andere de internationale activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven, de samenstelling en geografische dimensie van de Nederlandse handel en investeringen is te lezen in de publicatie ‘Nederland Handelsland 2020’, die vanaf vandaag ook in het Engels beschikbaar is.

In de periode van januari tot en met augustus 2019 bestond het totale importpakket voor 17% uit minerale brandstoffen. In 2020 was dit aandeel gekrompen tot circa 11,5%. De import had, naast de coronacrisis, te maken met lagere handelsprijzen. Nederlandse importeurs betaalden in de eerste acht maanden van 2020 bijna 4% lagere prijzen dan een jaar eerder.

In januari en februari was de goederenimport vrijwel even groot als in 2019. Vooral in april en mei daalde de waarde van de import door een kleinere vraag naar goederen en lagere handelsprijzen. In deze maanden was de import respectievelijk 21 en 23% lager dan in dezelfde maand een jaar eerder. Vanaf juni krabbelde de goederenimport enigszins op, maar bleef onder het niveau van 2019.

Veel minder import transportmiddelen; toename import medische goederen

De krimp van de Nederlandse goederenimport wordt voor ruim twee derde veroorzaakt door minder invoer van minerale brandstoffen. In de eerste acht maanden van 2020 daalde de import van ruwe aardolie (-7,7 miljard euro), geraffineerde aardolieproducten (-7,3 miljard euro) en aardgas (-2,9 miljard euro) ongekend hard. De import van transportmiddelen en onderdelen daarvan nam vooral door een kleinere vraag af met 3,5 miljard euro (-26 procent).

Nederland importeerde van januari tot en met augustus 2020 veel medische goederen en persoonlijke beschermingsmiddelen. De importwaarde van geneesmiddelen groeide met 755 miljoen euro (12%) tot 6,9 miljard euro. De importwaarde van medische en niet-medische mondmaskers was 857 miljoen euro, een toename van 678 miljoen euro. Opvallend is de importgroei van biodiesel. Dat is een mengvorm van minerale diesel en diesel vervaardigd uit plantaardige olie of dierlijk vet. Nederlandse handelaren kochten voor 2,4 miljard euro biodiesel in het buitenland, 475 miljoen euro meer dan een jaar eerder. De invoer van grondstoffen voor de productie van biodiesel, zoals oliehoudend zaaigoed en dierlijke en plantaardige oliën en vetten, nam in 2020 eveneens sterk toe.

Tot en met augustus werd voor 809 miljoen euro meer goederen uit China ingevoerd. Er was vooral een grote importtoename van mondmaskers (545 miljoen euro). Ook de vraag naar Chinese computers, laptops en tablets was in de eerste acht maanden van 2020 beduidend groter dan vorig jaar. De belangrijkste vier groeiers zijn Aziatisch. Uit Europese landen werd voor bijna 23 miljard euro minder goederen geïmporteerd. Dat is 12% onder het niveau van januari tot en met augustus 2019. Tot de goederenleveranciers met de grootste krimp behoren vijf Europese landen. Dat is bij Rusland, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen grotendeels het gevolg van een verminderde import van minerale brandstoffen