Gebrek aan coördinatie van de zorg voor werknemers met letsel leidt tot meer revalidatiekosten

Een gebrek aan  coördinatie van zorg bleek een factor te zijn bij werknemers met letsel die afhankelijk waren van een uitgebreide fysieke revalidatie na het oplopen van de verwondingen, zo blijkt uit  een recente studie  door het Workers Compensation Research Institute.

Volgens het WCRI worden diensten voor fysiotherapie vaak gebruikt bij de behandeling van werknemers met lage rugpijn en andere letsels aan het bewegingsapparaat en de laatste jaren is er een toename van het aantal claims waarbij diensten voor fysiotherapie worden verleend. Na correctie voor de verschillen in ernst en andere factoren, stelde het WCRI vast dat claims met langdurig gebruik van fysieke geneeskunde hogere totale medische kosten, hogere schadevergoedingen en een langere duur van tijdelijke arbeidsongeschiktheid hadden.

De meeste richtlijnen voor de behandeling van lage rugpijn hebben betrekking op de initiële fysische zorg, waarbij het aan de werkgevers of de betalers wordt overgelaten om gedurende een langere periode vervolgzorg te bestellen, zo blijkt uit de studie, waarin verschillende factoren worden genoemd die de kans op langdurige zorg vergroten.De belangrijkste factoren houden verband met de betrokkenheid van meerdere zorgverleners bij de zorg, wat erop wijst dat een betere coördinatie tussen de zorgverleners kan leiden tot minder bezoeken, aldus WCRI.

Urgentie-indicatoren voorspellen ook een langer gebruik van fysiotherapie. Zo hadden claims met zenuwaandoeningen 2,4 keer meer kans op langdurig gebruik van fysiotherapie dan vergelijkbare gevallen zonder neuropathische aandoeningen. Werknemers met ten minste één comorbiditeit hadden ook 1,8 keer meer kans op uitgebreide bezoeken aan de huisarts, volgens WCRI.

Praktijkpatronen maakten ook een verschil bij het voorspellen van de kans op uitgebreid gebruik van fysiotherapie, want WCRI ontdekte dat als een claim al 15 of meer bezoeken had gehad tijdens de eerste zes weken van fysiotherapie, de claim twee keer zoveel kans had op uitgebreid gebruik van fysiotherapie dan een claim met minder dan 15 bezoeken binnen zes weken.

WCRI vond ook dat de kenmerken van een werknemer een ‘kleine invloed’ hadden op de kans op langdurig gebruik van fysiotherapie. Zo hadden jongere mannelijke werknemers minder kans op langdurig gebruik van fysiotherapie, terwijl werknemers van 55 jaar en ouder een grotere kans hadden op langdurig gebruik van fysiotherapie.