Bijna zeven procent meer goederen over het spoor in 2021

In 2021 werd 42,6 miljoen ton goederen over het Nederlandse spoor vervoerd. Dit is 6,5% meer dan in 2020. De af- en aanvoer over het Nederlandse spoor nam met respectievelijk 10,1 en 9,5% toe. Het binnenlands vervoer en de doorvoer namen allebei af. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

In het eerste kwartaal van 2021 daalde de hoeveelheid over het spoor vervoerde goederen met 1,4% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2020. Deze daling komt onder andere door het winterse weer in februari van dat jaar, waardoor het treinverkeer grote hinder ondervond. Het vervoer over het spoor steeg in het tweede (27,3%) en derde kwartaal (9,7%). In het vierde kwartaal nam de hoeveelheid goederen weer af, met 4,9% ten opzichte van het vierde kwartaal in 2020. Deze daling werd deels veroorzaakt door langdurige werkzaamheden aan het spoor bij verschillende grensovergangen. Vooral de doorvoer had hier last van, en nam in het vierde kwartaal met 35,5% af.

De hoeveelheid goederen die in containers over het spoor wordt vervoerd, bijna 44% van het totale gewicht, nam in 2021 met 6,7% toe tot 18,7 miljoen ton ten opzichte van het jaar ervoor. Het aantal vervoerde containers steeg het afgelopen jaar 9,8%, vergeleken met 2020.

Stijging vervoer kolen en metaalerts

Na containers worden de bulkgoederen kolen en metaalerts het meest vervoerd over het Nederlandse spoor. Deze goederen worden voornamelijk naar Duitsland vervoerd, waar ze onder andere gebruikt worden in de metaalindustrie en als energievoorziening. Het vervoer van kolen (inclusief ruwe aardolie en aardgas) en metaalerts (inclusief andere delfstoffen) steeg in 2021 ten opzichte van een jaar eerder met respectievelijk 6,5% en 7,1%. De hoeveelheid vervoerde metalen, waaronder staal, steeg vorig jaar met 16,6%. Chemische producten werden juist minder over het spoor vervoerd (-8,4%).

Ruim 84% van het totale spoorvervoer is aan- of afvoer. Hiervan worden de meeste goederen van en naar Duitsland vervoerd. In 2021 nam de goederenstroom per spoor naar Duitsland, vergeleken met een jaar eerder, met 10,1% toe tot 17,7 miljoen ton. Naast de toename van het vervoer van kolen en metaalertsen, steeg ook het vervoer van goederen in containers naar Duitsland (9,2%).

De aanvoer vanuit Duitsland naar Nederland was in 2021 met 3,9 miljoen ton gelijk aan de hoeveelheid in 2020. De aanvoer vanuit de andere belangrijkste partnerlanden steeg met 13,2% voor Italië en 22,8% voor België.

Doorvoer vooral tussen België en Duitsland

Binnen de doorvoer ruim 8% van het totale spoorvervoer, gaan de meeste goederen van België via Nederland naar Duitsland en omgekeerd. De doorvoer van België naar Duitsland steeg in 2021 met 8,4% ten opzichte van het jaar daarvoor, naar 1,4 miljoen ton. Deze stijging kwam voornamelijk door goederen in containers. De hoeveelheid goederen die per spoor de andere kant op vervoerd werden, van Duitsland via Nederland naar België, daalde met 14,2% naar 0,9 miljoen ton. Deze daling kwam voornamelijk door minder voedings- en genotmiddelen.