Bbp groeide in 2018 met 2,5 procent


In 2018 was het bruto binnenlands product (bbp) 2,5% groter dan in 2017 volgens de eerste berekening van het CBS. Dat is iets minder dan de 2,9% in 2017. De groei in 2018 is vooral te danken aan meer consumptie en meer investeringen. Ook het handelssaldo droeg positief bij, maar minder sterk dan in 2017.

Consumenten hebben vorig jaar 2,5 procent meer besteed dan in 2017. De groei ligt hoger dan in 2017, toen consumenten 1,9 procent meer uitgaven dan een jaar eerder. Consumenten gaven in 2018 vooral meer uit aan auto’s en elektrische apparaten (audio, video, computers, telefoons, etc.). Verder gaven ze meer uit aan diensten, zoals horeca, vervoer en communicatie. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit.

De consumptiegroei is in lijn met het aantrekken van de werkgelegenheid, waarover het CBS vandaag ook bericht, en de ontwikkelingen op de woningmarkt. In 2018 zijn ruim 218.000 woningen verkocht. Dat is bijna 10% minder dan in 2017, maar wel het op een na hoogste aantal ooit. Tot en met de zomer lag het consumentenvertrouwen ongeveer op hetzelfde hoge niveau als in 2017. Daarna is het vertrouwen gestaag teruggelopen, maar waren er eind 2018 nog altijd meer positieve dan negatieve consumenten. 

Meer investeringen in personenauto’s, gebouwen en machines

In 2018 zijn de investeringen met 4,8% gegroeid. Een jaar eerder was de groei 6,1%. Net als in 2017 zijn in 2018 de investeringen in woningen en gebouwen aanzienlijk gegroeid. Ook hebben bedrijven fors meer in personenauto’s, machines en installaties geïnvesteerd. De bezettingsgraad van de machines en installaties in de industrie lag vorig jaar in 2018 op een relatief hoog niveau en bereikte medio 2018 het hoogste niveau in ongeveer 17 jaar. Ook het producentenvertrouwen industrie was in 2018 hoog, het jaargemiddelde was zelfs het hoogste sinds het begin van de meting in 1985.

De uitvoer van goederen en diensten groeide in 2018 met 2,7%t minder hard dan in het voorgaande jaar. Toen lag de export 5,3% hoger dan een jaar eerder. Nederlandse bedrijven hebben beduidend meer transportmiddelen, machines en apparaten uitgevoerd dan in 2017. De wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten) groeide iets harder dan de uitvoer van Nederlands product. De invoer van goederen en diensten lag ook 2,7% hoger dan in 2017. Het saldo van de uitvoer en de invoer droeg in 2018 minder sterk bij aan de bbp-groei dan in 2017.

Bouwnijverheid groeit het sterkst

De productie van de bouwnijverheid groeide in 2018 het sterkst. Ook de zakelijke dienstverlening groeide aanzienlijk en daarbinnen vooral weer de uitzendbranche. Dat is ook terug te zien in de banencijfers die het CBS publiceert: het aantal uitzendkrachten nam opnieuw toe. De toename vlakt wel af.

Ook de industrie produceerde in 2018 meer dan een jaar eerder. Vooral de productie van transportmiddelen, machines en apparaten groeide. Dit zijn ook producten die het goed deden in de export. De delfstoffenwinning daarentegen kromp opnieuw en ook de landbouw produceerde minder dan in 2017.