Aantal alarmbedrijven in tien jaar tijd verdubbeld

                                     In het eerste kwartaal van 2020 telt Nederland in vergelijking met tien jaar geleden 112% meer alarmbedrijven, ondernemingen die zowel aan bedrijven als particulieren beveiliging aanbieden in de vorm van beveiligingssystemen,. De  groei vond voornamelijk plaats tot 2015. Tussen begin 2015 en eind 2019 nam het aantal alarmbedrijven namelijk toe met ‘slechts’ 7,6%. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Offerte.nl, dat trends in de gebouw- en huisbeveiliging in Nederland in kaart bracht.


Tien jaar geleden telde ons land nog 200 alarmbedrijven. Dit aantal was eind 2019 ruim verdubbeld tot 425. In Nederland zijn de meeste alarmbedrijven te vinden in de provincies Zuid-Holland (105), Noord-Brabant (75) en Noord-Holland (70). Niet verwonderlijk dat de vraag naar gebouwbeveiliging hier het hoogst is: vanaf 2013 zijn dit namelijk de provincies met het hoogste aantal geregistreerde inbraken. Groningen en Zeeland zijn daarentegen de provincies met de minste vraag naar alarmbedrijven. In beiden provincies zijn namelijk ‘slechts’ vijf alarmbedrijven te vinden.

Stijgend aantal alarmbedrijven
De groei van het aantal alarmbedrijven is gestagneerd sinds begin 2015. Vermoedelijk is dit het gevolg van de opkomst van verschillende beveiligingsproducten die gericht zijn op de consument. Binnen de categorie huisbeveiliging nemen de consumentenproducten  steeds meer toe. Dit zien we ook terug in het zoekgedrag van de consument. Uit data van Google’s zoekmachine zien we dat de vraag naar beveiligingscamera’s sinds 2010 ongeveer verviervoudigd is.  

Door deze ‘slimme beveiliging’ hebben particulieren in veel gevallen geen alarmbedrijf meer nodig om hun woning te beveiligen en van een afstand in de gaten te houden. Onderzoek van Multiscope bevestigt dit: het aantal huishoudens dat kiest voor een slimme beveiliging is namelijk al met 36% toegenomen sinds 2017.

Het aantal inbraken dat jaarlijks plaatsvindt, neemt continue af. Vergeleken met 2012 zien we namelijk een afname van 57%. Precieze redenen hiervoor zijn niet hard te maken, maar de makkelijkere toegang tot beveiligingsproducten en de verschillende preventiecampagnes van de politie kunnen hier een rol in spelen

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op: www.offerte.nl/brancheonderzoek-q1-2020