9,600 woningen door transformaties van kantoorpanden in 2022

In 2022 zijn er 9,600 woningen ontstaan uit transformaties van niet-woningen, zoals kantoren en winkels. Daarmee ligt het aantal woningtransformaties sinds 2015 voor het eerst onder de 10.000. Deze daling ontstaat door een sterke afname in het aantal transformaties uit kantoorpanden; het aantal woningtransformaties uit andere type niet-woningen neemt licht toe. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS, bekostigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het aantal woningen dat in 2022 uit transformatie van bestaande panden is ontstaan, vormt 10% van de toevoegingen aan de woningvoorraad. Nieuwbouw blijft nog altijd de belangrijkste factor voor groei van de woningvoorraad. In 2022 waren dat 74,600 woningen. Uit een eerste voorlopige schatting zijn in het eerste halfjaar van 2023 ruim 5.000 woningen ontstaan uit transformaties.

Kantoorpanden leveren in 2022 minder woningtransformaties op

In 2022 werden 3,100 woningen gerealiseerd in voormalige kantoorpanden, 30% minder dan in 2021. Er werden 13% minder kantoorpanden getransformeerd tot woningen en ook kwamen er per kantoorpand gemiddeld minder woningen bij dan in 2021 (gemiddeld 8 per pand in plaats van 10). Het aantal woningtransformaties uit andere type niet-woningen zijn juist toegenomen. Zo zijn er in 2022 11% meer woningen ontstaan uit maatschappelijk vastgoed, zoals zorg- en onderwijspanden.

Ondanks de daling leveren woningtransformaties uit kantoren nog altijd de grootste bijdrage aan het totale aantal woningtransformaties. 33% van de woningtransformaties betreft een kantoorpand, gevolgd door transformaties uit maatschappelijk vastgoed (19%) en winkelpanden (17%). In veel gevallen betreft een transformatie een deeltransformatie; in minder dan een derde van de transformaties werd (bijna) het gehele pand getransformeerd (meer dan 75% van het pand). In de meeste gevallen werd minder dan 50% van het pandoppervlak verbouwd tot woonruimte. Deze aandelen zijn vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Grootste toename woningtransformaties in Flevoland

In 2022 nam in Flevoland het aantal transformaties het sterkst toe, van 75 naar 355 woningtransformaties; ruim drie kwart hiervan bevindt zich in Almere, waar enkele grote projecten zijn afgerond. Evenals in 2021 vonden de meeste woningtransformaties echter plaats in Zuid-Holland, gevolgd door Noord-Holland en Noord-Brabant. In Zuid-Holland leveren zowel Den Haag als Rotterdam samen de grootste bijdrage (samen ruim een derde van de provincie) met respectievelijk 420 en 290 woningtransformaties. Evenals in 2021 leverde Amsterdam van alle gemeenten de meeste woningen uit transformaties op, namelijk 820 (9% van het landelijk aantal woningtransformaties). Van de G4-steden leverde Utrecht de minste woningtransformaties op, namelijk 180. Dit zijn er wel meer dan in 2021, toen ontstonden in Utrecht 130 woningen uit transformaties.

Woningtransformaties hebben vaker een groter oppervlak

In  2022 hebben woningtransformaties een groter oppervlak dan in voorgaande jaren. In 2017 was nog 46% van de woningtransformaties kleiner dan 50 m2, in 2022 is dat nog maar 39%. De grootste relatieve toename is zichtbaar in de oppervlakteklasse 75 tot 100 m2; in 2022 valt bijna 17% van de woningtransformaties in deze klasse, tegenover 10% in 2017. Over het algemeen hebben woningtransformaties nog altijd een relatief klein oppervlak, in 2022 is 68% van de woningtransformaties kleiner dan 75 m2