Rabo Research: Huizenprijzen stabiliseren eerder dan verwacht, voor 2024 prijsstijging voorzien

“De daling van de koopwoningprijzen lijkt eerder voorbij dan verwacht. We gaan ervan uit dat prijzen nu al in de tweede helft van dit jaar stabiliseren om vanaf volgend jaar weer wat te stijgen”, meldt de Rabobank op basis van een onderzoek van Rabo Research. .

Na juli 2022 daalden huizenprijzen relatief hard, maar afgelopen juni en juli stabiliseerden de prijzen; dat is iets vroeger dan waar we eerder dit jaar op rekenden. Vermoedelijk speelt mee dat de nominale lonen sterker zijn gestegen dan voorzien, waardoor potentiële huizenkopers ook meer kunnen lenen dan verwacht. In een krappe markt betekent meer leenruimte opwaartse druk op huizenprijzen. Daarom hebben we onze prognoses voor koopwoningprijzen opwaarts bijgesteld, en gaan we er nu van uit dat die dit jaar gemiddeld 3,5% lager uitvallen dan in 2022. In 2024 nemen prijzen naar verwachting gemiddeld 2,4% toe. Ook onze verkoopverwachting hebben we iets naar boven bijgesteld, en we voorzien nu dat zo’n 180.000 bestaande koopwoningen dit jaar van eigenaar wisselen; voor 2024 rekenen we op een verdere daling naar 170.000 transacties, onder meer door een verwachte sterke dip van de nieuwbouw, waardoor er minder verhuizingen zijn

Stijgende inkomens en stagnerende hypotheekrente remmen huizenprijsdaling

Na bijna een jaar van dalingen, zijn huizenprijzen de laatste maanden wat gestabiliseerd (In juni en juli lagen de nominale prijzen van bestaande koophuizen zelfs iets hoger dan in de maand ervoor, hoewel dat deels een seizoenseffect is,. Ten opzichte van juli vorig jaar, de piek van de markt, waren koophuizen in dezelfde maand van dit jaar nog wel 5,4% goedkoper.

De stabilisering is vermoedelijk het gevolg van de niet veel verder gestegen hypotheekrentes in de afgelopen maanden, terwijl de nominale inkomens van Nederlanders juist sterker toenamen dan we in juni voorzagen. Het gevolg is dat de leenruimte van potentiële huizenkopers – die na de rappe rentestijging van vorig jaar plots flink was geslonken – nu juist weer groeit. Samen met de iets lager dan verwachte werkloosheid, aanhoudende problemen in de vrije huursector en de wat lagere huizenprijzen stuwt dat de vraag naar koopwoningen. Maar bij gebrek aan aanbod werkt dat al snel door in de huizenprijzen.

Huizenprijzen volgend jaar naar verwachting licht omhoog

De rest van 2023 blijven de prijzen van bestaande koophuizen naar verwachting min of meer stabiel, en vallen gemiddeld 3,5% lager uit dan in 2022. In 2024 trekken de huizenprijzen naar verwachting weer langzaam aan: we gaan uit van een gemiddelde prijsstijging van 2,4% ten opzichte van 2023. Vergeleken met de vorige raming hebben we onze huizenprijsverwachting naar boven bijgesteld. In juni voorzagen we nog dat de huizenprijzen pakweg een halfjaar langer zouden blijven dalen om pas in 2024 te stabiliseren. Maar dat lijkt nu dus eerder plaats te hebben. Voor 2023 kwamen we daardoor in onze eerdere raming nog een stuk lager uit (-5,2%) dan nu.

Het pad dat we verwachten voor huizenprijzen ligt evenwel nog steeds in lijn met het effect dat een periode van hoge inflatie doorgaans heeft op de koopwoningmarkt. In eerste instantie leiden sterk stijgende consumentenprijzen tot een hogere rente, waardoor potentiële woningkopers minder kunnen en willen lenen. Vervolgens zakt de vraag naar koophuizen weg en dalen de huizenprijzen. Op termijn zorgt hoge inflatie voor een sterkere groei van de nominale lonen, waardoor potentiële kopers weer meer kunnen lenen. De vraag naar koophuizen trekt dan weer aan, met opwaartse druk op de huizenprijzen als gevolg”, aldus het rapport

Kijk hier voor het volledige artikel

https://www.rabobank.nl/kennis/d011382417-huizenprijzen-stabiliseren-eerder-dan-verwacht-voor-2024-prijsstijging-voorzien