Waarborgfonds Motorverkeer signaleert voor tweede jaar op rij toename van het aantal schadeclaims

0

Na een ruime periode waarin het aantal schades is afgenomen ziet het Waarborgfonds Motorverkeer net als in 2016 ook in 2017 weer een lichte toename in het aantal meldingen. “Uit eerdere onderzoeken naar factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van het aantal schades kwam o.a. naar voren dat de algemene economische ontwikkeling een rol speelt op het aantal bij ons gemelde schades.Daarnaast constateren we ook dat de groei in belangrijke mate zich voordoet in schaden aan wegmeubilair. Daar speelt vermoedelijk de toename van het totaal aanwezige aantal wegmeubilair in Nederland een rol.”

In 2017 werden bij het Waarborgfonds Motorverkeer 46.549 (2016: 46.164 ) claims gemeld, waarvan 21.773 (2016: 22.230 ) voor schades aan geparkeerde voertuigen, 18.918 (2016: 18.269) claims wegmeubilair, 1.231 (2016: 1.260) gevallen met personenschade en 4.627 (2016: 4.608 ) meldingen in de categorie ‘overige’, waaronder schades in het rijdende verkeer.Uitgesplitst naar het type veroorzaker blijken 44.743 (2016: 44.443) claims betrekking te hebben op doorrijders, 1.417 (2016: 1.415) op onverzekerde voertuigen, 264 (2016: 219) zijn veroorzaakt door gestolen voertuigen en 105 (2016: 87) door gemoedsbezwaarden.In het verslagjaar keerde het Waarborgfonds in  totaal € 62.458.000 uit.

Laat een reactie achter