Home Nieuws Steeds meer reizigers maken melding van mogelijke besmetting met hondsdolheid

Steeds meer reizigers maken melding van mogelijke besmetting met hondsdolheid

Ieder jaar stijgt het aantal meldingen van een mogelijke rabiësinfectie dat op onze alarmcentrale binnenkomt. Zo lag het aantal meldingen in 2017 maar liefst 60% hoger dan het jaar daarvoor. Ook dit jaar lijkt deze trend zich voort te zetten. De meeste meldingen komen uit Indonesië, Thailand en Vietnam. Eurocross Assistance  start met medewerking van het Leids Universitair Medisch Centrum een  onderzoek naar de stijging, de gevolgen en mogelijke oplossingen.
Jaarlijks overlijden wereldwijd meer dan 60.000 mensen aan rabiës. Rabiës of hondsdolheid is een ernstige aandoening die wereldwijd voorkomt. Besmetting met het virus vindt vooral plaats via hondenbeten, maar ook katten, vleermuizen en apen kunnen het virus hebben en overdragen. Wanneer de infectie niet tijdig wordt behandeld, leidt rabiës tot de dood. Floriana Luppino, arts bij Eurocross: “Bij een mogelijke besmetting moet je snel worden behandeld met twee verschillende soorten medicatie. Eén daarvan, een immunoglobuline, is echter schaars en daardoor moeilijk verkrijgbaar. We moeten daarom mensen die ons bellen vaak zo snel mogelijk naar een andere stad of zelfs een ander land overbrengen om ze daar deze antistoffen alsnog toe te laten dienen. Dit zorgt logischerwijs voor een hoop zorgen, stress en een zeer vervelende onderbreking of zelfs beëindiging van de vakantie.”
Wie reist in een gebied waar rabiës voorkomt, doet er volgens Eurocross Assistance  verstandig aan geen dieren aan te raken, te aaien of te voeren. Floriana: “Ook die schattige puppy of dat kleine aapje niet, hoe moeilijk dat ook is. Dieren kunnen zich opeens aangevallen voelen, of te wild uit de hand eten, en dan (per ongeluk) bijten of krabben.” Bij ongeveer de helft van alle meldingen is dit zogenaamde ‘uitgelokt’ gedrag de oorzaak van de besmetting.

Eurocross Assistance  start een onderzoek met de vaccinatiepolikliniek van het LUMC om zo een compleet beeld te krijgen van de omstandigheden. We onderzoeken met name de oorzaken van de mogelijke rabiësbesmetting, de ondernomen zorgstappen, de soorten ontvangen injecties, de verkrijgbaarheid van de injecties en de bijbehorende kosten. Floriana: “Met de resultaten van het onderzoek willen we reizigers en organisaties zoals reisadviesbureaus nog beter voorlichten. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan een aangepast en persoonlijk vaccinatieadvies. We vermoeden dat veel ellende en kosten bespaard kunnen blijven als reizigers zich voor de reis al laten vaccineren, ook al wordt dat op dit moment niet altijd geïndiceerd. Word je dan gebeten of gekrabd, zijn er nog steeds aanvullende injecties nodig. Deze zijn, anders dan de immunoglobulines, over het algemeen wereldwijd goed verkrijgbaar.”

Leo Visser, hoogleraar Reizigersgeneeskunde bij het LUMC: “Gelukkig zien we zelden hondsdolheid in Nederland. De Nederlandse reiziger is zich vaak te weinig bewust van het gevaar van bijtverwondingen op reis en moet dan ook goed geïnformeerd worden. Dit onderzoek draagt bij aan een betere informatievoorziening en een juist reizigersadvies.”