Schade door natuurrampen in derde kwartaal geraamd op $ 1,1 miljard

De schade door natuurrampen voor het derde kwartaal van dit jaar wordt geraamd op $ 1,1 miljard. Daarvan komt bijna de helft voor rekening van de typhoon Jebi die in Japan voor ca $ 500 miljoen schade veroorzaakte. De op een na grootste calamiteit vormt de orkaan Florence (schade in de VS ca $ 120 miljoen)BoZo blijkt uit recente cijfers van Swiss Re, die aangeeft dat de totale schadelast door natuurrampen in 2018 na drie kwartalen grotendeels conform de verwachtingen is,

Bovenop de schade door natuurrampen komt  de schade door menselijk falen en die is naar schatting ca $ 300 miljoen. Deze schaedelast is fors hoger dan in de laatste jaren en komt onder meer door de ingestorte brug in genua, een brand op een scheepswerf in Hamburg en een dambreuk in Columbia,