Riskmanagers kiezen in uitdagende marktomstandigheden vaker voor captives

Riskmagers maken steeds vaker gebruik van niet-traditionele methoden om hun risico’s te managen.. De opkomst van captive oplossingen komt in het licht van de uitdagende omstandigheden op de verzekeringsmarkt, zo blijkt uit gegevens van Marsh.In alle regio’s bleef de premiegroei van captives de afgelopen twee jaar stijgen.Zelfs volwassen captive markten, zoals Europa, hebben groei gezien, zoals bijvoorbeeld. Guernsey en Luxemburg, twee toonaangevende Europese markten voor captives, hebben een premiegroei gezien van respectievelijk 13% en 36%.Ondertussen stegen de premies in het Verenigd Koninkrijk met 8%.

In het verleden is de groei van captives opgetreden tijdens perioden van stijgende zakelijke  verzekeringspremies, omdat bedrijven meer risico’s voor eign rekening houden.. Maar zelfs toen de premiestijgingen voor bepaalde branches en regio’s begonnen af te nemen, bleven captives groeien,  een trend die volgens Marsh zal aanhouden.

Voordelen

Catherine Dorrien, southeast captive consulting keader, Marsh Captive Solutions, identificeert vier belangrijke voordelen van de captive aanpak voor risicobeheer.

Deze zijn:

Verbeterd riskmanagement:   Captives kunnen het vermogen van een bedrijf verbeteren om de retenties en aftrekposten te beheren die geassocieerd worden met traditionele programma’s voor risico-overdracht. Door een eigen dochterverzekeraar op te richten die een deel van het risico afhandelt, wordt een bedrijf bevrijd van de controle en beperkingen van de zakelijke verzekeringsmarkt. Bedrijven die een captive verzekeringsprogramma opzetten, hebben ook de flexibiliteit om traditionele dekkingen te financieren,  zoals algemene aansprakelijkheid, arbeidsongevallen, autoaansprakelijkheid, propertyverzekering en employee benefits – maar ook moeilijk te verzekeren risico’s, zoals milieu- en cyberrisico’s.

Financiële flexibiliteit:   Door de premie voor onverwachte schades in te houden, kan een captive helpen de totale kosten van een verzekeringsprogramma te verlagen. Captives kunnen ook premies voor onbetaalde claims, die anders door een zakelijke verzekeraar worden bewaard, vasthouden en beleggen. Hierdoor kan de captive-eigenaar profiteren van de tijdswaarde van geld en geld terug in de organisatie stoppen.

Strategie:   Een captive verzekeringsprogramma biedt organisaties verschillende strategische voordelen, waaronder een grotere inkoopkracht van de groep en een verbeterde onderhandelingspositie. Werkgevers maken steeds vaker gebruik van captives om risico’s op het gebied van ziektekosten en emplyee benefits te financieren, waardoor ze meer controle krijgen over de kosten en toegang tot gegevens.

Operationeel inzicht:   Dankzij gegevensanalyse kunnen bedrijven nauwkeurigere voorspellingen doen over toekomstige schadetrends, wat helpt om de kosten te verlagen en het riskmanagement te verbeteren.