Premievolume in motorrijtuigenmarkt stijgt; schadelast neemt toe

  Het premievolume in de motorrijtuigenmarkt is in 2018 toegenomen met 4,4%. “De meeste groei zien we terug in de zakelijke markt. Op langere termijn zien we een groei, maar deze zal wel afzwakken.”, aldus de Baken Adviesgroep op basis  van een eigen onderzoek.

Het aantal bestelauto’s in Nederland neemt fors toe en ook de gemiddelde premie stijgt. Gecombineerd resulteert dit de komende vijf jaar in een groei van het premievolume van gemiddeld 3,5% per jaar

Schadelast

Ook de schadelast groeit. De oplopende personenautoschadelast is een van de grootste onderwerpen op de verzekeringsmarkt. Op basis van huidige trends in de schadelast lijkt deze de komende jaren verder op te lopen, doordat het aantal ernstige verkeersongevallen stijgt. Redenen die hier voor veel worden aangehaald zijn onder andere de verkeersdrukte, toename van het aantal gereden kilometers en het toegenomen smartphonegebruik.Een deel van de stijging in de schadelast kan worden toegewezen aan de explosieve stijging van het aantal koeriers- en pakketdiensten”, aldus de Baken Adviesgroep.