NVB: “Overlevingskans bedrijven geeft doorslag bij financiering”

Banken willen ondernemers blijven financieren en zijn daar volgens het Overzicht Financiële Stabiliteit van De Nederlandsche Bank (DNB) ook toe in staat. Banken zijn voldoende schokbestendig en kunnen hun rol in de kredietverlening blijven vervullen, zo schrijft DNB. Om de economische schade zoveel mogelijk te beperken, handhaaft DNB de aangepaste buffereisen voor banken. Dat is een goede zaak. Argument hiervoor is volgens DNB dat banken zo de kredietverlening aan bedrijven en huishoudens op peil kunnen houden.

“Alle signalen wijzen erop dat we uit het oog van de storm komen en zwaar weer tegemoet gaan. Het is daarom goed om te weten dat banken deze crisis aankunnen,” zegt Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. “De kans dat individuele bedrijven in staat zijn deze crisis te overleven, zal bepalend zijn voor de vraag of kredietverlening ook verantwoord is. Banken doen veel, maar kunnen niet alle bedrijven helpen. In de eerste fase van de crisis leken de gevolgen tijdelijk, nu moeten we meer rekening houden met blijvende schade.”

Ook DNB wijst erop dat de steunmaatregelen het bedrijfsleven vooralsnog voorzien van de noodzakelijke liquiditeit, maar dat dit voor niet-levensvatbare bedrijven uiteindelijk niet houdbaar is. DNB verwacht dat het aantal faillissementen zal oplopen. Wanneer collectieve steunmaatregelen aflopen of worden afgebouwd, zo schrijft DNB, “zal de economische impact meer worden gevoeld en zullen wanbetalingen van bedrijven en huishoudens naar verwachting fors toenemen.”

Banken boden bedrijven al aan het begin van de crisis collectief uitstel van aflossing met een half jaar. Uitstel van aflossing blijft in individuele gevallen mogelijk, naast andere vormen van maatwerk. De vraag of het aannemelijk is dat een bedrijf levensvatbaar is en zich op afzienbare termijn kan oprichten, staat hierbij centraal.

Banken zijn goed gekapitaliseerd en de kredietverlening is stabiel gebleven, aldus DNB. Uit de recente Corona Monitor Banken bleek dat banken tot nu toe in de crisis bedrijven voor bijna 26 miljard euro ruimte hebben geboden. Banken houden er rekening mee dat leningen aan bedrijven in zwaar getroffen sectoren in de toekomst niet kunnen worden afbetaald en nemen hier voorzieningen voor op hun balans, signaleert DNB. Buijink: “Een breed palet aan overheidssteun blijft noodzakelijk om die getroffen bedrijven die toekomstperspectief weten te behouden zoveel mogelijk door de crisis heen te helprn