MKB-Nederland en VNO-NCW: “Delen van gegevens om fraude tegen te gaan mag niet strafbaar worden”

“Het is goed om het publiceren van persoonsgegevens om mensen bewust te intimideren, tegen te gaan. Maar dit mag er niet toe leiden dat het gerechtvaardigd delen van persoonsgegevens om fraude tegen te gaan (‘zwarte lijsten’) door bedrijven nu ineens – onbedoeld – strafbaar wordt, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op een ontwerpwetsvoorstel hierover.

In het wetsvoorstel wordt het delen van persoonsgegevens strafbaar als dat gebeurt met het doel om iemand bang te maken, ernstige overlast te bezorgen of in zijn ambt of beroep te hinderen. MKB-Nederland en VNO-NCW vrezen dat hierdoor ook – onbedoeld – het opnemen van iemands naam op een zwarte lijst (ondanks het feit dat daarvoor een vergunning is afgegeven door de Autoriteit Persoonsgegevens) strafbaar wordt. Uit het oogpunt van beveiliging en criminaliteitsbestrijding kan het delen van persoonsgegevens in de private sector nodig zijn, en dit kan – bedoeld – ernstige hinder met zich brengen voor criminelen.

Uitzondering maken

De ondernemersorganisaties stellen voor om in het wetsvoorstel een uitzondering te maken voor het delen van persoonsgegevens voor ‘gerechtvaardigde particuliere belangen’, naast activiteiten van algemeen belang. Daarnaast willen zij, ‘om eventuele conflicten, verwarring of overlap te voorkomen’, dat in het wetsvoorstel dezelfde termen worden gehanteerd als in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).