In 2018 laagste aantal faillissementen sinds 2001

Afgelopen jaar zijn 3.144 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dat is 4,5% minder dan in 2017. De daling is een stuk kleiner dan in de vier voorgaande jaren. In 2013 bereikte het aantal faillissementen een piek van 8.376. Daarna is het aantal faillissementen vijf jaar achter elkaar afgenomen, in totaal met ruim 62%. Dit gaat samen met de economisch groei van de afgelopen vijf jaar in Nederland. Sinds september 2017 wisselden stijgingen en dalingen elkaar af. Het aantal faillissementen bereikte in september 2018 het laagste niveau sinds 2001. Daarna is het aantal faillissementen echter drie maanden op rij gestegen.

In de meeste bedrijfstakken is het aantal faillissementen gedaald. Absoluut gezien was de daling in de specialistische zakelijke dienstverlening (onder andere advies- en onderzoekbureaus) het sterkst. Het aantal uitgesproken faillissementen nam af van 396 in 2017 naar 317 in 2018, ofwel een daling van 79. Verder is ook het aantal faillissementen in de financiële dienstverlening sterk afgenomen van 487 naar 416. Relatief gezien namen de faillissementen het meest af in de verhuur en handel van onroerend goed (48%).

Net als in voorgaande jaren zijn de meeste faillissementen van bedrijven en instellingen uitgesproken in de handel, namelijk 687. In de groothandel waren er 320 faillissementen, in de detailhandel 304 en in de autohandel 63. Het aantal faillissementen in de handel daalde in 2018 nauwelijks, namelijk met 6. In de horeca nam het aantal faillissementen toe van 185 in 2017 naar 210 in 2018.

In driekwart van de provincies zijn in 2018 minder bedrijven failliet verklaard dan in 2017. Het grootst was de daling in Noord-Brabant met 70 bedrijven (12%). Relatief gezien was de grootste daling in Drenthe met 23%. De provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Holland tellen de meeste bedrijven. In Zuid-Holland zijn 34 bedrijven minder failliet verklaard in 2018, maar in Noord-Holland 28 bedrijven meer