Groningse aardbevingen leiden ook tot gezondheidsklachten

Groningers die meerdere keren schade hebben gehad na gaswinning, hebben anderhalf keer zoveel last van slapeloosheid, irritatie, concentratieproblemen en lichamelijke klachten als Groningers zonder schade. De resultaten zijn de eerste van een reeks onderzoeken gedurende twee jaar naar de gevolgen van gaswinning voor bewoners. Ruim 4.000 bewoners uit de hele provincie vulden vragen in over de waardering van hun leefomgeving, de ervaring met aardbevingen en schade melden, het gevoel van veiligheid en psychische en lichamelijke gezondheid. In opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen werkte de Rijksuniversiteit Groningen daarvoor samen met onder andere de GGD en de Veiligheidsregio.

De klachten die optreden bij 14% van de Groningers met meervoudige schade zijn prikkelbaarheid, buik-of maagklachten, spier- of gewrichtsklachten, hartkloppingen of negatieve gevoelens zoals neerslachtigheid of een gebrek aan controle over hun leven. Ook voelen ze zich minder veilig. Onderzoeksleider Tom Postmes adviseert om de gezondheid en weerbaarheid van gedupeerde Groningers langs meerdere sporen te verbeteren. “Deze mensen zijn geen klagers. Hun klachten moet je serieus nemen. De zorg voor mensen in dit gebied moet voorop staan, vooral bij mensen die voor de zoveelste keer schade krijgen.” Hij adviseert de mensen te ontzorgen tijdens de schadeafhandeling. De medische zorg moet zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt, zowel financieel als in papieren procedures. .schade ondervinden moeten extra zorg krijgen’

Vierde kwartaalrapportage NCG: Complexe schadedossiers sneller van CVW naar NCG

 De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft de vierde kwartaalrapportage van 2016 uitgebracht. De rapportage geeft een overzicht van de activiteiten en voortgang van NCG van oktober tot en met december 2016. In deze periode zijn de eerste sterkteberekeningen van woningen en andere gebouwen bekend geworden en zijn inspecties gestart in nieuwe gebieden. Ook is wederom bemiddeld in complexe schadegevallen en zijn, naast de al geselecteerde woningen, vier extra woningen geselecteerd voor opkoop vanuit de Pilot Koopinstrument.

In het vierde kwartaal zijn 106 complexe schadedossiers binnengekomen bij NCG. Hiervan zijn 47 zaken ondertussen volledig afgehandeld. In de overige openstaande dossiers wordt bemiddeld door de NCG. Het aantal complexe schadegevallen afkomstig van Centrum Veilig Wonen (CVW) neemt geleidelijk toe. Door verbeterde monitoring is eerder duidelijk of een schade complex is. Een complexe schade kan daardoor sneller worden overgedragen aan NCG. Wekelijks bespreken NCG en CVW gemiddeld drie tot vijf dossiers. Daarvan wordt ongeveer de helft daadwerkelijk overgedragen naar NCG. Het andere deel wordt in het reguliere schadeproces door CVW afgehandeld.

Eerste sterkteberekeningen van woningen bekend

In 2016 zijn 1.450 woningen en andere gebouwen geïnspecteerd. Uit sterkteberekeningen is in het vierde kwartaal gebleken dat alle berekende panden moeten worden versterkt. De komende maanden worden de versterkingsadviezen voor de gebouwen uitgewerkt. Een versterkingsadvies is een voorstel met versterkingsmaatregelen die nodig zijn om het gebouw te laten voldoen aan de veiligheidsnorm. Op 1 april 2017 moeten de versterkingsadviezen voor de eerste vijfhonderd woningen gereed zijn om met de bewoners te bespreken. In de maanden erna volgen de overige versterkingsadviezen. Voor 1 september 2017 moeten alle adviezen gereed zijn. In het vierde kwartaal van 2017 moet de versterking van de eerste woningen starten.

Eind 2016 zijn nieuwe gebieden toegevoegd aan het inspectie- en versterkingsprogramma van NCG. In het vierde kwartaal is gestart met de voorbereidingen voor inspecties in Middelstum, Stedum, Ten Boer, Delfzijl, Kantens, Uithuizen, Zandeweer, Slochteren en het noordelijke deel van Opwierde in Appingedam. Overal heeft een informatiebijeenkomst voor bewoners plaatsgevonden en in Appingedam en gemeente Eemsmond zijn de eerste inspecties uitgevoerd. De overige inspecties vinden in de eerste helft van 2017 plaats.

Opkoop van woningen

In juni 2016 zijn 55 woningen geselecteerd die voor opkoop vanuit de Pilot koopinstrument in aanmerking komen. In de maanden daarna zijn de woningen getaxeerd en hebben de bewoners een aanbod gekregen voor de koop van hun woning. Ondertussen zijn een aantal bewoners erin geslaagd om hun woning zelf te verkopen. Daardoor was het mogelijk om de eerstvolgende bewoners op bewoners op de lotingslijst te laten deelnemen aan de proef. Het gaat om vier woningen. De betreffende woningen worden in januari 2017 getaxeerd. Begin april worden de eerste woningen opgekocht. Professor Boelhouwer van de TU Delft is gevraagd om de pilot te evalueren. De evaluatie wordt in het eerste kwartaal van 2017 afgerond