FOCWA: Tweede jaar op rij stijging aantal leerlingen schadeherstel

Uit cijfers van DUO blijkt dat ook dit schooljaar (2018-2019) het aantal leerlingen stijgt die zich hebben ingeschreven bij een ROC voor een opleiding in de schadeherstelsector. Het betreft een toename van bijna 8%. Vorig schooljaar (2017-2018) steeg het aantal leerlingen voor het eerst sinds 8 jaar met 10%. Brancheorganisatie FOCWA juicht deze stijging toe. Instroom van kwalitatief technisch geschoold personeel is immers één van de pijnpunten bij haar leden. Goed geschoolde vakmannen en -vrouwen zijn onontbeerlijk om de kwaliteit van het herstel te kunnen blijven borgen. Het aantal leerlingen zit wel nog steeds niet op het niveau van het aantal voor de crisis (2.049 leerlingen in schooljaar 2008-2009). Opvallend is wel dat elk ROC dat een opleiding schadeherstel aanbiedt, het aantal leerlingen ziet toenemen.

“Het tekort aan kwalitatief technisch geschoold personeel is niet uniek voor de schadebranche maar raakt de gehele technische sector. Wel is het tekort in de schadeherstelsector relatief hoger dan in andere sectoren. Wij kennen gemiddeld 600 vacatures op een totaal van 9.000 banen. En daar hebben onze ondernemers last van. Zeker omdat er echt een mooie toekomst is weggelegd voor jongeren die kiezen voor het herstellen van auto’s, ruiten, caravan- en campers, motoren en trucks.”, zegt Femke Teeling, directeur FOCWA.

FOCWA bekleedt als brancheorganisatie een regiefunctie tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Samen met elkaar wordt er gewerkt aan het in stand houden van een landelijke dekking voor de opleidingen. Via de campagne ikwordschadehersteller.nl kunnen leerlingen en ouders kennis maken met de kansen van het vak. Bedrijven krijgen informatie over hoe zij leerlingen kunnen aantrekken om op te leiden. ocwa: Aantal leerlingen schadeherstel stijgt De schadesector heeft gemiddeld 600 vacatures op 9.000 banen.

)Voor het derde jaar op rij stijgt het aantal ROC-leerlingen voor de opleiding schadeherstel. Er hebben zich dit jaar 1.009 leerlingen op het ROC ingeschreven voor de opleiding schadeherstel, een stijging van 7,9 procent. Dat meldt Focwa vandaag op basis van cijfers van DUO. Het is voor het derde jaar op rij dat het aantal leerlingen stijgt.  In 2008 bedroeg de instroom nog ruim tweeduizend leerlingen, dat daalde in de jaren daarna tot 839 in 2015. 

In Amsterdam opent de autobranche samen met het ROC een gloednieuw technisch opleidingscentrum voor Mobiliteitstechniek. ‘We willen het uitbouwen tot een verzamelplaats voor technisch talent.’ “Het tekort aan kwalitatief technisch geschoold personeel is niet uniek voor de schadebranche maar raakt de gehele technische sector. Wel is het tekort in de schadeherstelsector relatief hoger dan in andere sectoren. Wij kennen gemiddeld 600 vacatures op een totaal van 9.000 banen”, zegt Focwa-directeur Femke Teeling