FOCWA: BBL subsidie zeker tot 2023 gehandhaafd

Brancheorganisatie FOCWA is erg blij dat de subsidieregeling praktijkleren (BBL) in elk geval tot 2023 zal blijven bestaan. Hier stemde de Tweede Kamer gisteren mee in tijdens de begrotingsbehandelingen. Eerder dit najaar werd een voorgenomen bezuiniging op de subsidieregeling voor 2019 al afgewend. Volgens FOCWA hebben ondernemers in de schadeherstelbranche tenminste de komende vijfjaar weer zekerheid en duidelijkheid voor deze cruciale tegemoetkoming in de begeleiding van studenten op de werkvloer.

Op maandag 15 oktober, organiseerde FOCWA nog een werkbezoek bij Autoschade Herstel WIBU in Den Haag met Tweede Kamerlid Mahir Alkaya (SP) om de urgentie van deze subsidieregeling verder aan te kaarten. In de zomermaanden werd bekend dat minister van Engelshoven deze regeling mogelijks wou inperken en zelfs afschaffen. De afgelopen maanden is er onder andere door FOCWA actief en succesvol gelobbyd voor het behoud van de subsidieregeling praktijkleren.

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in september is er een motie aangenomen van Lodewijk Asscher (PvdA), mede ingediend door Lilian Marijnissen (SP), om van de voorziene korting van € 19,5 miljoen af te zien. Vanaf dat moment was duidelijk dat tenminste in 2019 de subsidieregeling gewoon zou blijven bestaan. Echter gaf dit nog steeds heel veel onzekerheid en onduidelijkheid voor ondernemers en leerlingen. Tijdens de begrotingsbehandelingen OCW gisteren in de Tweede Kamer is er een nieuwe motie aangenomen die ervoor zorgt dat de subsidieregeling nu tenminste tot 2023 ongewijzigd blijft bestaan.

Femke Teeling, directeur FOCWA: “De afgelopen weken en maanden hebben we erg veel signalen van onze leden ontvangen om de noodzaak van de subsidieregeling praktijkleren te beklemtonen. Immers, het schadeherstelvak leer je niet op de schoolbanken, maar op de werkplaats en in de spuitcabine.  En zeker in onze branche kennen we bovengemiddeld veel BBL-studenten. We hebben hier heel intensief voor gelobbyd, en met succes. Tenminste de komende 5 jaar bestaat er nu zekerheid voor onze ondernemers zodat zij BBL’er kunnen opleiden. En dat is erg cruciaal om studenten voor een langere periode aan het bedrijf te binden en het vak van schadehersteller aan te leren.”