Cunningham Lindsey draagt behandeling letseldossiers over aan Flyct

In verband met organisatorische wijzigingen binnen Relet laat de zedlfstandig opererende dochter van Cunningham Lindsey de behandeling van de personenschadedossiers voortzetten door Flyct. In de komende periode zal de overdracht van de dossiers plaatsvinden. Deze transitie moet begin maart volledig afgerond zijn. Nieuwe zaken die bij Relet binnenkomen, worden doorverwezen naar Flyct.”.

“De behartiging van belangen van Personenschadeslachtoffers behoort niet tot de “corebusiness” van Cunningham Lindsey. Daarnaast is Relet “te groot voor het servet en te klein voor het tafellaken”. Het moment is aangebroken om te beslissen hoe wij de dienstverlening van Relet verder vorm willen geven en hoe wij de kwaliteit voor de toekomst kunnen waarborgen en verder verbeteren.Er is voor Flyct gekozen omdat hun specialisten een wijze van belangenbehartiging voorstaat die door Relet wordt onderschreven”, aldus Martin de Haan namens Relet (links op foto). Mark van Dijk(directeur Flyct)  en Martin de Haan merken beiden op blij te zijn met de gemaakte keuzes en afspraken.” Relet hecht eraan dat de behartiging van de belangen door een deskundige partij wordt voortgezet. Met Flyct is deze deskundige partij gevonden.”