BELFOR constateert in praktijk van alledag tal van onveilige situaties: “Luchtkanaalreiniging stiefkindje in reconditioneringsland”

Daar waar de noodzaak van het geregeld reinigen van vetkanalen bij bedrijven, hotels, cafetaria’s, restaurants en andere winkels wel wordt onderkend, is dat bij lucht- en ventilatiekanalen beduidend minder het geval. En dat terwijl ook daar de kans op brand, storingen, schimmels of andere vervuiling overduidelijk aanwezig is, met alle financiële gevolgen van dien en de kans op een mogelijke tijdelijke bedrijfsonderbreking, benadrukken Egbert Pronk en Hans van Berkel, die bij BELFOR de leiding hebben over het reconditioneren van luchtkanalen. “Luchtkanaalreiniging is het stiefkindje in reconditioneringland”

De keuze om in het vervolg de werkzaamheden op het gebied van luchtkanaalreiniging in eigen beheer uit te voeren, was volgens Van Berkel een bewuste. “We zagen de werkzaamheden groeien en door de uitvoering door eigen mensen te laten doen kunnen we niet alleen onze klanten ook op dat vlak nog meer de kwaliteit bieden die ze van ons gewend zijn, maar hebben we hiermee opnieuw een verdere stap gezet in de richting van one stop shopping, zoals we dat eerder ook met lekdetectie hebben gedaan.”  

De beleids- en strategiewijziging heeft BELFOR zeker geen windeieren gelegd. De nieuwe afdeling heeft in ruim een jaar tijd een enorme expansie doorgemaakt en het einde daarvan is volgens Egbert nog bij lange na niet in zicht. “De afdeling telt inmiddels zes vaste reinigingsspecialisten maar we verwachten dat dit aantal op korte termijn flink zal worden uitgebreid. Niet in de laatste plaats doordat we zowel door bestaande relaties als door nieuwe opdrachtgevers steeds vaker worden ingeschakeld voor het reinigen van luchtkanalen, zowel na een brand of andere vervuiling als voor preventief onderhoud ter voorkoming van storingen en/of schades.” 

Desgevraagd zegt Egbert Pronk positief gestemd te zijn over de ontwikkeling van BELFOR’s activiteiten op het gebied van luchtkanaalreiniging. “Zoals eerder gezegd, neemt het bewustzijn bij bedrijven en hun adviseurs toe omtrent de voordelen van het geregeld preventief laten reinigen van luchtkanalen alsmede van de mogelijkheden om deze na een brand of andere ernstige vervuiling  door middel van een professionele reiniging terug te brengen in de staat van vóór de calamiteit. Daarbij hebben wij inmiddels voldoende know how en ervaring in huis om hen daarbij snel en op deskundige wijze bij te staan nationaal alsmede internationaal, zodat de (gevolg)schade tot een minimum beperkt blijft.”

Daarnaast wordt het reconditioneringsbedrijf geregeld ingeschakeld voor het uitvoeren van deze werkzaamheden bij scholen, ondernemingen in verschillende bedrijfstakken en in de particuliere sfeer in woningen, want ook daar is volgens Van Berkel het geregeld reinigen van luchtkanalen uit schadepreventief oogpunt wenselijk. “Behalve het voorkomen van vervuiling en daarmee de kans op (gevolg)schade, met alle mogelijke (financiële) gevolgen van dien, heeft het verrichten van preventief onderhoud een levensduur verlengend – en daarmee dus ook een kostenbesparend – effect.”

Lees hier het volledig artikel: https://www.riskenbusiness.nl/wp-content/uploads/2023/02/RB-1_2023.pdf