ALV en leden-event Verbond van Verzekeraars in teken van thema ‘Nieuwe wegen’

Het Verbond van Verzekeraars houdt op 20 juni a.s. van 13.30 tot 18.15 uur een gecombineerde Algemene Ledenvergadering en leden-event in het RDM Congrescentrum op Rotterdam Heijplaat. het ledenevent staat in het teken van het thema ‘Nieuwe wegen: Samen bepalen we wat de koers voor de sector voor de komende jaren moet zijn 

Het Verbond van Verzekeraars signaleert fundamentele veranderingen, zowel binnen als buiten de financiële sector, die de sector en u, onze leden, raken. Tijdens het Ledenevent willen we met u de impact van deze veranderingen beoordelen om een koers te bepalen voor de komende drie jaar, licht het Verbond toe. “We hebben het gevoel dat we nieuwe wegen moeten inslaan en anders en intensiever met elkaar en andere partijen moeten samenwerken. Wij zien onder andere versnelde technologische vernieuwing, branchevervaging door nieuwe business modellen, de opkomst van nieuwe spelers en ecosystemen, polarisering en verharding in de samenleving, nieuwe risico’s (cyber/klimaat) en een toenemende roep om betrouwbaarheid en transparantie.
Dit roept vragen op over de positionering van onze sector, de wijze waarop wij solidariteit kunnen blijven organiseren, de manier waarop we onze klanten bejegenen en nieuwe risico’s afdekken.
Daarover willen we graag met u in gesprek..:

Het huidige middellange termijnplan ‘Maatschappelijk & Ondernemend’ dat we in 2016 hebben vastgesteld loopt eind dit jaar af. Het Ledenevent ‘Nieuwe Wegen’ staat daarom geheel in het teken van onze strategische koersbepaling voor ons nieuwe Middellange Termijnplan (2019-2021).Net als voorgaande jaren zijn we met de leden onder elkaar. De afgelopen maanden heeft een strategiewerkgroep bestaande uit leden en enkele Verbondsmedewerkers gewerkt aan een discussiepaper. De strategiewerkgroep zal tijdens het Ledenevent een presentatie geven die het vertrekpunt vormt voor de discussie die in deelsessies wordt gevoerd, zodat er voor iedereen ruim de gelegenheid is om haar/zijn stem te laten horen. “In dialoog over de toekomst vraagt om inspiratie en co-creatie. We laten ons daarom inspireren door te gast te zijn bij de RDM Rotterdam en de bijbehorende RDM Innovation Dock. Hier werken bedrijven, studenten en onderzoekers samen aan technische projecten die bijdragen aan innovatie in de Rotterdamse haven.

Voorafgaand aan het Ledenevent vindt de voorjaars-ALV plaats. Ook dit jaar wordt het Ledenevent afgesloten met een gezellig en informeel samenzijn.