Achmea laat in 2017 sterk verbeterde resultaten zien

 

Achmea heeft vorig jaar haar bedrijfsresultaten sterk verbeterd. Het operationeel resultaat steeg naar  €349 miljoen, waarbij vooral de onderdelen Schade & Inkomen en Pensioen & Leven bijdragen  aan de resultaatverbetering. In 2016 werd nog een negatief resultata geboekt van € 316 miljoen. Er werd een structurele kostenreductie gerealiseerd van €117 miljoen (5%), terwijl de solvabiliteit steeg  met 3%-punt tot 184%

Willem van Duin, voorzitter Raad van Bestuur:“ Het resultaat van Achmea is in 2017 flink verbeterd. De rendementsmaatregelen bij Schade & Inkomen en lagere verliesvoorziening vanuit de premiestelling bij Zorg en de algehele verlaging van de kosten zorgen voor een verbeterd resultaat. Schade & Inkomen en Pensioen & Leven leveren een belangrijke bijdrage aan het resultaat. Onze strategische planperiode loopt tot 2020 en voorziet in de realisatie van een jaarlijkse structureel bruto operationeel resultaat van circa €450 miljoen, exclusief de bijdrage uit onze zorgverzekeringsactiviteiten. De resultaten over 2017 geven ons het vertrouwen dat we onze doelen gaan realiseren.”

Hij vervolgt: De premieomzet bij onze schade- en zorgverzekeringen is toegenomen. De toename bij schadeverzekeringen komt met name door groei in de particuliere portefeuille. Het aantal klanten van Zilveren Kruis bleef dit overstapseizoen vrijwel stabiel, waarmee het de grootste zorgverzekeraar van Nederland blijft.Onze solvabiliteit is onverminderd sterk en komt uit op 191%. Na verwerking van dividend, coupons op hybrids en aandeleninkoop komt de Solvency II ratio uit op 184%, een toename van 3%-punt ten opzichte van 2016.De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd om de services aan onze klanten te verbeteren. We zijn klanten beter online van dienst, de samenwerking met Rabobank is verbeterd en we bieden innovatieve diensten als het gezondheidsplatform Actify van Zilveren Kruis.”