Werkloosheid in december verder gedaald

In december waren 368.000 mensen werkloos, dat is 3,9% van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld 15.000 per maand. Het aantal werkenden groeide in deze periode met gemiddeld 24.000 per maand. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking. UWV registreerde eind december 286.000 lopende WW-uitkeringen.

De beroepsbevolking (alle werkenden en werklozen samen) groeide in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 10.000 mensen per maand. Dat komt met name door een sterke toename van het aantal werkenden in oktober en november. In december hadden 4,1 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,8 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 5.000 per maand gedaald.

Minder werklozen

Om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in verschillende landen te kunnen vergelijken, wordt vaak gebruikgemaakt van de werkloosheidsindicator van de International Labour Organization (ILO). Volgens deze indicator zijn mensen werkloos als ze geen betaald werk hebben, maar daar wel recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn. Dit cijfer heeft betrekking op de bevolking van 15 tot 75 jaar.

Met 368.000 werklozen in december was 3,9% van de beroepsbevolking werkloos. In november was dat 4,0% (378.000). Tussen maart en augustus nam het aantal werklozen met ruim 150 duizend toe. Vervolgens is de werkloosheid tot en met december met bijna 60.000 gedaald.

UWV: WW nam in december toe

Eind december 2020 verstrekte UWV 286 duizend WW-uitkeringen, ruim 9.000 uitkeringen meer dan de maand ervoor. Dat is een toename van 3%. In december nam vooral het maandelijks aantal WW-uitkeringen vanuit de sector bouw toe (25%). Dat is gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Ook vanuit een andere seizoengevoelige sector was er een toename, namelijk de landbouw (14 %). Daarnaast steeg het aantal WW-uitkeringen vanuit de uitzendbedrijven (10%) en de horeca en catering (10%). De horeca en de uitzendbranche zijn twee van de sectoren die flink geraakt worden door de contactbeperkende maatregelen om de coronapandemie in te dammen.

UWV: in 2020 sterke stijging onder jongeren

In vergelijking met december 2019 nam het aantal WW-uitkeringen met 28% toe. In alle leeftijdsklassen was een toename van het aantal uitkeringen zichtbaar ten opzichte van vorig jaar. Bij de jongeren onder de 25 jaar steeg het aantal WW-uitkeringen verreweg het meest: van 9,100 eind 2019 naar 19,500 eind 2020. Een toename van 114%.

De daling van het aantal werklozen in de afgelopen drie maanden is het resultaat van onderliggende stromen tussen de werkzame, de werkloze en niet-beroepsbevolking. Het onderstaande schema laat die stromen zien. In december waren 368.000 mensen werkloos. Drie maanden eerder, in september, waren er 413.000 werklozen. In deze periode nam het aantal werklozen dus met 45.000 af (gemiddeld 15.000 per maand). Dit kwam enerzijds doordat meer werklozen een baan vonden (van werkloos naar werkzaam) dan er werkenden een baan verloren en werkloos werden (van werkzaam naar werkloos). Per saldo daalde het aantal werklozen hierdoor met 28.000 in de afgelopen drie maanden.

Anderzijds daalde het aantal werklozen ook doordat minder mensen op zoek gingen naar werk zonder direct resultaat (van niet-beroepsbevolking naar werkloos) dan er stopten met zoeken en/of niet beschikbaar waren (van werkloos naar niet-beroepsbevolking). De werkloosheid daalde hierdoor per saldo met 17.000 personen