Vertrouwen consument verandert nauwelijks in januari; consumptie kromp in november met 6,5%

De stemming onder consumenten is in januari 2021 nauwelijks veranderd in vergelijking met een maand eerder, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen kwam uit op -19, tegen -20 in december 2020. Daarmeelag het consumentenvertrouwen in januari ver onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-7). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (-41).

Consumenten oordeelden in januari nagenoeg hetzelfde over de economie als in december. De deelindicator economisch klimaat ging van -40 naar -39. Over de economie in de komende twaalf maanden waren consumenten een fractie minder somber, terwijl ze over de economische situatie in de afgelopen twaalf maanden een fractie negatiever waren.

De koopbereidheid kwam in januari net als in december uit op -6. Consumenten waren iets optimistischer over de financiële situatie in de komende twaalf maanden en iets minder negatief over de financiële positie in de afgelopen twaalf maanden. De tijd voor het doen van grote aankopen vonden consumenten ongunstiger dan in december. 

Consumptie november

In november 2020 hebben consumenten 6,5% minder besteed dan in
november 2019, meldt het CBS. De krimp is iets kleiner dan in oktober. Consumenten gaven net als in de voorgaande maanden vooral minder uit aan diensten. De bestedingen aan duurzame goederen waren daarentegen hoger dan in november 2019.De consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en veranderingen in de samenstelling van de koopdagen. De uitgaven aan diensten, zoals een bezoek aan de kapper, een restaurant, een bioscoop, een museum of een voetbalstadion, waren in november 14,1% lager dan een jaar eerder. De krimp was groter dan in oktober. Restaurants en cafés waren in november de hele maand gesloten. Pretparken, theaters, bioscopen, dierentuinen, bibliotheken, zwembaden en musea moesten op 4 november sluiten. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit.

Consumenten hebben 6,0% meer besteed aan duurzame goederen. Huishoudens kochten vooral meer elektrische apparatuur en woninginrichtingsartikelen. Aan vervoermiddelen, kleding en schoenen werd daarentegen minder uitgegeven dan een jaar eerder. Verder hebben consumenten 4,9% meer gespendeerd aan voeding en genotmiddelen dan in november 2019. Aan overige goederen, zoals gas, elektriciteit en motorbrandstoffen, hebben ze 2,9% minder besteed dan een jaar eerder. Consumenten hebben veel minder getankt. Daarnaast is er in november minder aardgas verstookt doordat het minder koud was dan in november 2019.

Drie weken geleden meldde het CBS dat de detailhandel in november 9,6% meer heeft omgezet dan in november 2019. Het verkoopvolume lag 8,4% hoger. Zowel de foodsector als de non-foodsector realiseerde een hogere omzet. Ook deze cijfers zijn gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen.