Marsh Global Insurance Market Index: 21e achtereenvolgende kwartaal van wereldwijde stijging zakelijke verzekeringspremies, maar premieverhogingen blijven gematigd

d

Volgens de Marsh Global Insurance Market Index stegen de prijzen van commerciële verzekeringen in het vierde kwartaal van 2022 met 4%, vergeleken met 6% in het voorgaande kwartaal. Het was het eenentwintigste achtereenvolgende kwartaal waarin de gezamenlijke premies stegen ten opzichte van de periode van drie maanden ervoor, waarmee de langste reeks stijgingen sinds de start van de index in 2012 werd voortgezet. Het niveau  van premieverhogingen kalfde wel af  voor het achtste achtereenvolgende kwartaal; in het vierde kwartaal van 2020 bereikte de stijging een piek van 22%.

De prijsmatiging in het kwartaal werd grotendeels veroorzaakt door een daling van 6% van de premies bij FinPro-Lines, waarmee de afkalvende lijn in geheel 2022 werd voortgezet. In het derde kwartaal daalde het premievolume wereldwijd met 1%, terwijl in het tweede en eerste kwartaal een stijging werd gerealiseerd met resp 16 en 28%. Ook de voortdurende matiging van de cyberpremies – een toename met 28% – was van invloed op de premieverlaging bij  Financial Lines-verzekeringen. Daar staat tegenover dat de premies voor property-verzekeringen  steeg net als in het eerste kwartaal met 7%, terwijl deze in het tweede en derde kwartaal 6% bedroeg. De premies voor casualty-verzekeringen groeiden wereldwijd met 3%; in de drie kwartalen bedroeg de premieverhoging resp 4%, 6% en 4%.

In alle regio’s van de wereld stegen de premies voor zakelijke verzekeringen. De hoogste toename  werd gerealiseerd in Latijns Amerika: 7% (in de drie kwartalen ervoor  was deze resp 55, 5% en 6%). In Continentaal Europa gingen de premies in totaal met 6% omhoog (was 5%, 5% en 6%), in de Pacific met 5% (5%, 7% en 10%), in het Verenigd Koninkrijk 4% (7%, 11%, 20%, in de VS 3% (5%, 10% en 12%) en in Azië met 2% (2%, 3% en 3%)