Chaucer en Moody’s lanceren ESG-scorecard


Herverzekeringsgroep Chaucer heeft samen  met risicobeoordelingsbedrijf Moody’s een datagestuurde ESG-scorecard gelanceerd voor acceptatie, investeringen en bedrijfsactiviteiten. De scorecard zal de ESG-prestaties van klanten en zakenpartners meten en hen helpen hun duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.

De ESG Balanced Scorecard combineert het inzicht van Chaucer van risico’s met ESG- en risicomodellering van Moody’s om een evaluatie te geven van de risico’s van bedrijven en de mogelijkheden voor verbetering. De kaart maakt gebruik van 158 unieke datapunten om scores toe te kennen aan bedrijven op basis van verschillende factoren op het gebied van milieu, maatschappij en governance.

Enkele van deze meetcriteria zijn: openbaarmaking van broeikasgasemissies, integratie van milieufactoren in de toeleveringsketen, gezondheid en veiligheid van werknemers, betrokkenheid bij de lokale gemeenschap en ondersteuning van lokale infrastructuur en diversiteit in de raad van bestuur.

Chaucer noemt deze nieuwe inspanning een ‘waardevol initiatief’ voor de sector, dat verzekeraars helpt om hun eigen ESG-profiel te beheren en bedrijven stimuleert om meer openheid van zaken te geven over ESG-factoren. “De herverzekeringssector heeft een centrale rol te spelen in het helpen van bedrijven om de overgang te maken naar een duurzamere bedrijfsvoering”, aldus John Fowle, CEO van Chaucer.

“Dat gaat niet van vandaag op morgen, maar door klanten te helpen bij het identificeren, beheren en meten van gebieden die voor verbetering vatbaar zijn, kunnen we hen helpen bij het doorvoeren van stapsgewijze veranderingen die op de lange termijn hun vruchten zullen afwerpen. Herverzekeraars en verzekeraars moeten ook nadenken over hun eigen ESG-profiel en over de maatregelen die de sector als geheel kan nemen om zijn geloofwaardigheid te verbeteren. De gegevens die de ESG-balanced scorecard oplevert, zullen Chaucer en andere herverzekeraars en verzekeraars helpen om hun sterke en zwakke punten vast te stellen en om sturing te geven op welke gebieden meer aandacht of investeringen nodig zijn.”

“Chaucer is een cruciale ontwikkelingspartner geweest om ons te helpen dit punt te bereiken,” voegde Colin Holmes, algemeen directeur verzekeringen bij Moody’s Analytics, toe. “We zijn verheugd dat ze de mogelijkheden van onze ESG-oplossing voor verzekeringstechnische acceptatie hebben kunnen benutten om een ESG-balanced scorecard te creëren die de eerste in zijn soort is en een transparante en authentieke benadering biedt voor ESG-risicobeoordeling.”

Het ESG Balanced Scoreboard is gelanceerd na 18 maanden planning, met intensieve ontwikkeling en verfijning vanaf februari vorig jaar