Leden North P&I en Standard Club stemmen in met megafusie op P& I-gebied: North Standard

 De leiden van de beide onderlinge P&I-clubs North P&I en The Standard Club hebben ingestemd met een fusie tussen beide organisaties, waardoor onder de naam North Standard een marktleidende wereldwijd opererende maritieme verzekeraar ontstaat

“Het samengaan van de North en Standard Club wordt goedgekeurd nadat afzonderlijke ledenvergaderingen de plannen om een toonaangevende mondiale maritieme verzekeraar en een van de grootste aanbieders van onderlinge dekking in de maritieme sector te creëren, krachtig hebben gesteund”, ldus beide fusiepartners in een gezamenlijk persbericht.

Beide clubs hielden op 27 mei speciale algemene vergaderingen om het voorstel goed te keuren om de twee organisaties te laten fuseren tot één onderlinge verzekeraar. Hiermee is het groene licht gegeven om NorthStandard tijdig voor 20 februari 2023, de vernieuwingsdatum van volgend jaar, op te richten als een verenigde club. De fusie is nog onderworpen aan de goedkeuring van alle bevoegde regelgevende instanties.

Door de fusie ontstaat een van de grootste aanbieders van onderlinge dekking in de maritieme sector met geconsolideerde jaarlijkse premies van ongeveer 750 miljoen dollar. Met 300 jaar gedeeld P&I-ervaring zal NorthStandard ook een aantal van de meest gerespecteerde teams van deskundigen op het gebied van maritiem riskmanagement samenbrengen. De nieuwe organisatie zal gezamenlijk worden geleid door Jeremy Grose, CEO van Standard Club, en Paul Jennings, CEO van North.

“Dit is een uitstekend resultaat en een enorm moment voor onze sector,” zegt Grose. “NorthStandard wordt een belangrijke nieuwe kracht op het gebied van maritieme verzekeringen, die de veerkracht biedt die leden van hun P&I-partners nodig hebben om de uitdagingen en het concurrentielandschap van een veranderende scheepvaartwereld aan te kunnen. We zijn verheugd dat ons voorstel zo’n sterke steun heeft gekregen van de leden van beide clubs.”

“Om de fusie doorgang te laten vinden, was het van cruciaal belang dat we ons verzekerd wisten van hun erkenning van de positieve resultaten van het voorstel voor voortdurende uitmuntende dienstverlening, evenals van de kansen die gediversifieerde productlijnen, schaalvoordelen en wereldwijde reikwijdte met zich meebrengen.” NorthStandard zal twee unieke pleitbezorgers van wederkerigheid binnen de International Group of P&I Clubs samenbrengen, wier complementaire culturen, ambities en benaderingen zouden samenwerken om toegevoegde waarde te leveren voor alle leden, aldus Grose.

“De leden van North hebben hun overweldigende steun voor de fusie uitgesproken op basis van de tastbare voordelen die de consolidatie voor de reders zal opleveren”, aldus Jennings. “De leden verwelkomden het voorstel op grond van het feit dat het de stabiliteit zou versterken en de concurrentie in de P&I-sector zou versterken en innovatie zou aanmoedigen en verdere productdiversificatie zou stimuleren.

” Een grotere organisatie zal ook nog meer van het beste talent aantrekken en behouden om ervoor te zorgen dat NorthStandard het hoogste niveau van dienstverlening en ondersteuning aan de leden levert,” concludeert Jennings.