Werkloosheid verder gedaald naar 2,9 procent in februari

Het aantal mensen met betaald werk nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 21.000 per maand toe en bedroeg in februari 9,1 miljoen personen. Het aantal werklozen daalde in dezelfde periode met gemiddeld 17.000 per maand naar 274.000. Zij hadden geen betaald werk en gaven aan recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar te zijn. Het werkloosheidspercentage kwam in februari 2020 uit op 2,9. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind februari 240.000 lopende WW-uitkeringen. De meest recente cijfers van CBS en UWV gaan over de maand februari. In die maand was het effect van het coronavirus op onze samenleving nog beperkt.

4,0 miljoen mensen hadden in februari om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,7 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 2.000 per maand gestegen.

Werkloosheidsindicator

Om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in verschillende landen te kunnen vergelijken, wordt vaak gebruikgemaakt van de werkloosheidsindicator van de International Labour Organization (ILO). Volgens deze indicator worden mensen van 15 tot 75 jaar zonder betaald werk die hier recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn met ‘werkloos’ aangeduid. In februari waren er 274.000 werklozen, dat komt neer op 2,9% van de beroepsbevolking. Dat is voor het eerst sinds 2003, het eerste jaar waarvoor maandcijfers beschikbaar zijn, dat het percentage lager is dan 3,0.

UWV verstrekte eind februari 240.000 lopende WW-uitkeringen. Dat zijn er 33,400 minder dan een jaar eerder (-12,2%). Vergeleken met een maand eerder nam het aantal WW-uitkeringen af met 1,300 (-0,5%).