Vertrouwen ondernemers industrie verandert nauwelijks

De stemming onder ondernemers in de industrie is in januari nauwelijks veranderd. Het vertrouwen ging van 3,6 in januari naar 3,7 in februari, aldus het CBS. Dat komt doordat ondernemers wat minder negatief waren over hun voorraden gereed product.Het producentenvertrouwen ligt boven het langjarige gemiddelde van 1,2. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in november 2021 de hoogste waarde (12,7). In april 2020 werd de laagste waarde (-28,7) genoteerd.

Ondernemers waren minder negatief over de voorraden gereed product. Over de verwachte productie en de orderportefeuille waren ze echter minder positief dan een maand eerder.Twee deelindicatoren van het producentenvertrouwen waren positief. Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot acht had de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille te klein vindt, gelet op de tijd van het jaar. Het aantal ondernemers dat verwacht dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen was groter dan het aantal ondernemers dat een afname van de productie voorziet.Een deelindicator was echter negatief. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te klein beschouwt, was kleiner dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

Producentenvertrouwen stijgt in helft industriële bedrijfsklassen

In de helft van de belangrijkste branches in de industrie verbeterde het producentenvertrouwen in februari. Net als in de voorgaande maanden waren de ondernemers in de elektrotechnische en machine-industrie het meest positief.De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in december 0,5% hoger dan in december 2021. De productie van de industrie groeide in de laatste maanden van 2022 een stuk minder hard dan daarvoor.

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het vertrouwen van Duitse ondernemers in de industrie is in februari verder verbeterd (volgens de IFO-index). Dat komt doordat ze minder negatief waren over hun toekomstige bedrijfssituatie. Ze waren echter ook wat minder positief over hun huidige bedrijfssituatie. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie was volgens Destatis in december 2,1% lager dan een jaar eerder.