UWV: In Nederland heeft een kleine ‘Great Resignation’ plaatsgevonden; een op de vijf werknemers wisselde van baan

In het afgelopen jaar wisselden in totaal bijna 1,5 miljoen mensen van werkgever. Dat is zo’n één op de vijf  werknemers in Nederland, meldt UWV op de website.  Werknemers met een flexibel contract wisselden veel vaker van baan dan werknemers met een vast contract. Ook kozen meer mensen voor een leven als zelfstandige wat een andere manier is om een (financiële) stap vooruit te zetten. In de afgelopen twee jaar is het totaal aantal ZZP’ers met 14% gestegen. De grootste groei van het aantal ZZP’ers vond plaats in de zorg, technische en ICT-beroepen

In navolging van de beweging in Amerika wisselen in Nederland na de coronapandemie een hoop mensen van baan. In het derde kwartaal van 2022 had 5,3% van de werknemers een nieuwe werkgever in vergelijking met het kwartaal ervoor. Dat waren 404.000 baanwisselaars, oftewel een kwart meer dan net voor de pandemie. Ten opzichte van 10 jaar geleden is het aantal baanwisselaars verdubbeld.

Het is opvallend dat deze beweging heeft plaatsgevonden na de coronaperiode waarin de wereld er tijdelijk totaal anders uitzag. In Amerika resulteerde dit in dat veel mensen de keuze maakten om ander werk te gaan zoeken. De beweegreden hierachter was dat veel Amerikanen een betere work life balance wilden. Tijdens de lockdown mochten ze thuis werken, maar daarna niet meer. “In Nederland is de work life balance beter dan in Amerika.”, laat internationaal arbeidsmarktadviseur Michel van Smoorenburg weten. “We zijn kampioen deeltijdwerk en er is geen land in Europa waar zo vaak vanuit thuis wordt gewerkt. In Nederland ligt de verklaring voor de vele baanwisselingen daarom vooral bij de toegenomen krapte op de arbeidsmarkt.”

Na de coronacrisis nam in Nederland de krapte op de arbeidsmarkt enorm toe. Net als in VS behoort Nederland tot de landen met de hoogste arbeidsmarktkrapte. Misschien in iets minder sterke mate, maar volgens Van Smoorenburg vindt de ‘Great Resignation’ ook in Nederland plaats. “In een krappe arbeidsmarkt wisselen werknemers sneller van baan. De risico’s zijn dan bij een overstap minder dan bij een overstap in een ruime arbeidsmarkt. Werknemers herzien hun eigen baan en wegen dan de voor- en nadelen van een overstap af. Hier spelen dan een mogelijk hoger loon, meer ontwikkelingsmogelijkheden of gunstigere andere arbeidsvoorwaarden een rol in. Door de hoge inflatie kijken mensen scherper naar het salaris.”