Tweede editie Risk & Business Magazine vooral in teken van Coronacrisis

Vanmiddag is een nieuwe editie verschenen van het Risk & Business Magazine. Deze tweede extra dikke tellende uitgave van 2020 staat – hoe kan het ook anders – vooral in het teken van de Coronacrisis en de impact daarvan op het dagelijkse werk van alledag.  Hiervoor zijn onder meer 13 brancheprofessionals geïnterviewd afkomstig uit alle doel- en lezersgroepen van ons nieuwsplatform, die gevraagd zijn naar hun ervaringen met hun werkzaamheden in tijden van een ‘intellectuele lockdown.’  

Met als rode draad dat de bedrijfstak zich tot nu toe redelijk staande houdt in het Coronatijdperk, de dagelijkse werkzaamheden veelal kunnen worden uitgevoerd als voorheen en dat thuiswerken beter lijkt  te werken dan menigeen had gedacht. Bijzonder is te ook zien hoe creatief en innovatief oplossingen worden gevonden om het werk zo goed en kwaad als het kan door te laten gaan.  Wat echter niet wegneemt dat een ieder, ondanks alle technologische alternatieven, vooral het persoonlijk contact met collega’s en klanten mist en hunkert naar de werkwijze vóór Corona.

Andere artikelen over Covid-19 zijn een verslag van twee riskmanagementwebinars over dit onderwerp, een bijdrage van Kennedy van der laan over de gevolgen van het coronavirus op de werkvloer in de werkgever/werknemer-verhouding en een artikel van Recruitmentbureau Robert Walters met als titel ‘Zo manage je een team op afstand’.

In de uitgave staat daarnaast een  uitgebreid interview met deskundigen van First Day Advisory Group en Business FitScan  – Onno Bloemers, Robert Witteveen en Tom Koppelman – over het verandervermogen bij verzekeraars. Zij komen op basis van een benchmarkonderzoek onder meer tot de conclusie dat bij het Nederlandse bedrijfsleven het vermogen tot veranderen veel te laag is en zelfs verslechterd en dat verzekeraars en pensioenfondsen zelfs nog lager scoren dan het landelijk gemiddelde. Als reden daarvoor wordt door de geïnterviewden– onder meer aangevoerd  dat binnen de verzekeringsbranche de echte noodzaak tot veranderen en innovatie tot dusver nog niet als zodanig wordt ervaren. “Kennelijk moet bij de sector eerst het water tot de lippen komen. Het klinkt wrang. Maar de impact van de huidige Coronacrisis zou weleens hét kantelpunt kunnen vormen voor verzekeraars om de noodzaak tot veranderen nu echt in te gaan zien  en vervolgens tot ingrijpende veranderingen en innovaties over te gaan.”

In de 40 pagina’s tellende uitgave staan daarnaast interessante interviews met Ralph van Helden over het opzetten van een directe verzekeringstak van Everest Re voor Continentaal Europa, met Erwin Dijkhuis over zijn ambitieuze plannen met expertisebureau Woodgate & Clark en met CEO Daniel Schreiber van ‘disrupter’ Lemonade,  dat onlangs haar eerste product lanceerde op de Nederlandse markt. De uitgave wordt gecompleteerd met een artikel over een  onderzoek van IG&H en Phi Delphi over de overnamegolf onder Nederlandse adviseurs en voorspellen een aantal financiële fraude-experts de trends in fraudebestrijding voor 2020.

De volledige uitgave kunt u hier inzien: https://www.riskenbusiness.nl/wp-content/uploads/2020/04/RB2_2020.pdf