Toelevering drankenindustrie aan horeca gehalveerd in 2020

De drankenindustrie heeft in 2020 voor 215 miljoen euro aan de horeca geleverd, half zo veel als een jaar eerder. Dit komt neer op een krimp van 5,1% van de totale productie van de drankenindustrie. De drankenindustrie is daarmee van de toeleverende bedrijfstakken aan de horeca relatief het sterkst geraakt door de sterke krimp van de horeca. Dit blijkt uit het artikel Corona en de horeca dat het CBS vandaag heeft gepubliceerd.

Mede door de verschillende lockdowns kende de horeca in 2020 met 40,6% de sterkste krimp van de toegevoegde waarde van alle bedrijfstakken. Dit had ook gevolgen voor toeleveranciers. Naast de drankenindustrie ondervonden ook de bedrijfstakken creatieve diensten, kunst en amusement, en uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling een relatief grote daling van de leveringen aan de horeca. Bij deze bedrijfstakken bedroeg de afname respectievelijk 1,9 en 1,7% van de totale productie.

Drankenindustrie meest verbonden met horeca

De verbondenheid met de horeca is het grootst bij de drankenindustrie. Van de totale productie door de drankenindustrie werd in 2019 nog 10% afgenomen door de Nederlandse horeca, in 2020 daalde dit aandeel naar 5%. De totale productie van de drankenindustrie was 8,7% lager dan in 2019 (gecorrigeerd voor prijsveranderingen). De daling van de toeleveringen aan de horeca verklaart hier 59% van, 32% komt door minder toeleveringen aan de bedrijfstak sport en recreatie.

In 2020 nam ook de vraag vanuit de horeca naar producten uit andere bedrijfstakken af. Zo nam de inkoop bij de voedingsmiddelenindustrie, die in 2019 nog de grootste toeleverancier was, met bijna een derde af. Ook van energiebedrijven, uitzend- en reisbureaus en de eerder genoemde drankenindustrie werden fors minder producten afgenomen. Naar de bedrijfstak exploitatie van onroerend goed ging daarentegen net zo veel geld als in 2019. Het gaat daarbij voornamelijk om de huur van horecapanden. In 2020 was deze bedrijfstak de grootste toeleverancier aan de horeca.