Ruilvoet in Nederland minder verslechterd dan gemiddeld in de eurozone

I In het eerste kwartaal van 2022 waren de exportprijzen van Nederlandse goederen en diensten gemiddeld 16,3% hoger dan in het eerste kwartaal van 2021. Deze stijging was kleiner dan die van de invoerprijzen (18,8%). De ruilvoet – de verhouding tussen de uitvoer- en de invoerprijzen – is daarmee voor het vierde kwartaal op rij verslechterd. De ruilvoet liep in Nederland minder terug dan in de buurlanden en ook minder dan gemiddeld in de eurozone. Ondanks de ruilvoetverslechtering is het handelssaldo in Nederland toegenomen. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe (Europese) cijfers.

In Nederland was de ruilvoetverslechtering minder groot dan gemiddeld in de eurozone en ook minder groot dan in de ons omringende landen. Vooral in Duitsland, Spanje en Italië verslechterde de ruilvoet fors.

Uitvoerprijzen in Nederland relatief sterk gestegen

Dat de ruilvoet in Nederland minder verslechterde dan elders in de eurozone, komt vooral doordat uitvoerprijzen in Nederland harder stegen (meer dan 16%). In Italië, Duitsland, Frankrijk en de eurozone lagen de prijsstijgingen tussen 10 en 12%, in Spanje en België waren de uitvoerprijzen ongeveer 14% hoger dan een jaar eerder.

Vooral uitvoerprijzen van delfstoffen en aardolieproducten omhoog

In het eerste kwartaal van 2022 waren vooral de uitvoerprijzen van delfstoffen, aardolieproducten, metaalproducten, chemische producten en voedingsmiddelen hoger dan een jaar eerder. Vooral aardolieproducten en voedingsmiddelen vormen in Nederland een groter deel van de export dan in de ons omringende landen. Daarnaast is het aandeel van diensten – waarvan de prijsstijging relatief bescheiden was – in de export in Nederland kleiner dan in Frankrijk, Spanje, België en de eurozone.

Handelssaldo in Nederland wel toegenomen

Ondanks de ruilvoetverslechtering was het handelssaldo – de totale waarde van de export minus de totale waarde van de import – in Nederland in het eerste kwartaal van 2022 met 23,7 miljard euro ruim 1,3 miljard euro hoger dan een jaar eerder. Dit komt doordat het volume van de export sterker groeide dan dat van de import. In de meeste andere landen in de eurozone nam het handelssaldo af.