Rabobank: Omzetprognoses dalen fors door coronacrisis

Bijna alle bedrijfssectoren in Nederland worden zwaar getroffen door de coronamaatregelen, blijkt uit een analyse van de Rabobank. De omzetdaling in de sierteelt is volgens de bank het grootst: 70% dit kwartaal (april-juni) en 40% in het derde kwartaal (juli-september) ten opzichte van een jaar eerder. Voor getroffen bedrijven komt een omzetschaderegeling van 600 miljoen euro, werd gisteren bekend.De verwachting is dat voor veel sectoren de omzetdaling ten opzichte van dezelfde periode in 2019 minimaal aanhoudt tot het laatste kwartaal van 2020. Voor de horeca zal de crisis zeker tot eind 2021 voelbaar zijn. Uiteraard hangen deze prognoses nauw samen met de maatregelen die het kabinet eind april neemt en de wijze waarop het coronavirus zich ontwikkelt.

Ook de detailhandel, zoals opticiens, kledingwinkels en meubelzaken, wordt geconfronteerd met enorme omzetdalingen. Online verkoop vangt de forse fysieke omzetdaling bij lange na niet op, zegt Rabobank-directeur Carin van Huët tegen de NOS. “Sluiten van winkels betekent direct nul inkomsten, terwijl de vaste kosten doorlopen. De economische schade zal groot zijn, met vele tienduizenden werklozen in deze branche en grote leegstand in winkelgebieden.”De bank verwacht dat voor veel sectoren de omzetdaling minimaal aanhoudt tot het laatste kwartaal van 2020. Voor de horeca zal de crisis tot in 2021 voelbaar zijn.

Enig lichtpuntje is volgens de Rabobank het binnenlandse toerisme. “Als de maatregelen versoepeld worden per 1 juni, dan verwachten we dat meer Nederlanders dit jaar hun vakantie vieren in eigen land. Dit biedt mogelijk enigszins perspectief in een verloren jaar.”

 .

Dreigende leegstand in winkelgebieden

In de detailhandel zijn forse vraaguitval, gigantische omzetdalingen en liquiditeitscrises aan de orde van de dag. Opticiens, kledingwinkels, meubelspeciaalzaken: ze worden geconfronteerd met omzetdalingen tot 80% en sluiten de fysieke deur. Online verkoop vangt de forse fysieke omzetdaling bij lange na niet op. Sluiten betekent direct nul inkomsten, terwijl de vaste kosten doorlopen. De economische schade zal groot zijn, met vele tienduizenden werklozen en grote leegstand in winkelgebieden.

Land- en tuinbouw

De maatregelen om verspreiding van het coronavirus in te dammen hebben geleid tot sterk lagere omzetten voor bijna alle land- en tuinbouwsectoren, in het bijzonder voor de sierteelt en bedrijven die leveren aan horeca. Prijzen van kalfsvlees en fritesaardappelen zijn sterk gedaald en inmiddels staat de melkprijs onder druk. Circa 80% van de Nederlandse snijbloemen, planten, bollen en bomen is bestemd voor de export. Aangezien sierteelt door landen niet als vitale sector is aangemerkt, is de export zeer sterk verminderd. Daarnaast daalt de vraag naar bloemen door vermindering van festiviteiten. Omdat juist de periode van maart tot en met mei enorm belangrijk is voor de afzet, treffen de coronamaatregelen de hele keten: uitgangsmateriaal, productie, veiling, handel en retail.

In de prognoses van onze sectorspecialisten varieert de omzetdaling enorm per sector. Het grootst is de daling bij snijbloemen met circa 70% voor het tweede kwartaal en circa 40% voor het derde kwartaal van 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Voor bloembollenbedrijven houdt de omzetdaling het langst aan, met in het vierde kwartaal nog steeds een forse daling van naar schatting 15%.

Onzekerheid blijft tot maatregelen versoepelen

Doordat het kabinet de coronamaatregelen gefaseerd zal afbouwen, is de verwachting dat locaties waar mensen in grote groepen samenkomen als laatste kunnen openen. Reisorganisaties, hotels, restaurants en vakantiecentra zullen daardoor pas later herstellen. Ook de beperkte zakelijke bestedingen in restaurants, hotels en events hebben forse impact. Het opnieuw inplannen van zakelijke activiteiten kost tijd en zal deels pas na de zomer worden opgepakt.

Daarnaast is de kans groot dat bedrijven minder gaan besteden als gevolg van noodzakelijke kostenreductie. Het internationale toerisme zal met ruim 20% dalen in 2020 en enige tijd kosten om volledig te herstellen. Rabobank verwacht hier een vertragend effect en  pas een volledig herstel na 2021.