Rabo Research: Nederlandse economie herstelt snel, meeste sectoren vol op stoom

De Nederlandse economie groeit dit jaar naar verwachting met 4,2% en volgend jaar met 3,7%. In ons land is het herstel sterker dan in andere Europese landen en waarschijnlijk ligt het Nederlandse bbp in het derde kwartaal van dit jaar weer boven het niveau van vóór de coronacrisis. Hoewel ook consumptie, investeringen en overheidsbestedingen gestaag groeien, valt vooral de sterke groei van de internationale handel op. Bijna alle bedrijfssectoren zijn naar verwachting uiterlijk in 2022 volledig hersteld van de coronacrisis, zo schrijft Rabo Research in hun economisch kwartaalbericht.

Nederlandse economie op weg naar nieuw normaal: “We verwachten voor dit en volgend jaar een economische groei van respectievelijk 4,2 en 3,7%. De krappe arbeidsmarkt kan de afbouw van generieke steun prima aan. Lees de achtergronden in dit artikel. De meeste sectoren hebben een goed tweede kwartaal achter de rug. Ook de verdere vooruitzichten zijn gunstig. Wel zijn er zorgen om schaarste aan materialen en personeel. Lees meer verdieping op de verschillende sub-sectoren en de omzetprognoses in dit artikel.”

Blik op de wereld: welkom in de mismatch-economie: “Mismatch tussen vraag en aanbod bepalen het economisch beeld; stijgende inflatie is daar een uitvloeisel van. Dat is een uitdaging voor centrale banken, maar renteverhogingen zijn ons inziens nog niet aan de orde. Want ook de risico’s op een groeivertraging zijn toegenomen. Lees de achtergronden in dit artikel.”

Kwartaalbericht Woningmarkt: Huizen in twee jaar tijd naar verwachting 28 procent duurder
“Huizenprijzen stijgen dit jaar naar verwachting met 14,4% en volgend jaar met nog eens 11,5%. In Flevoland stijgen huizenprijzen de komende jaren het hardst, in Amsterdam is de stijging het laagst.”

Regionale groei loopt dit jaar sterk uiteen: “De regionale economische groei in Nederland varieert dit jaar van 2,7 tot 5,7%. De ene regio ondervond meer hinder van de lockdown dan de andere.”