Productie industrie 1,3 procent lager in februari

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in februari 1,3% lager dan in februari 2019, maakt het CBS bekend. In de voorgaande maand groeide de productie met bijna 1%. Van de acht grootste bedrijfsklassen binnen de industrie groeide de productie van de machine-industrie het sterkst. In de meeste bedrijfsklassen van de industrie kromp de productie echter op jaarbasis.

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van januari op februari 2020 daalde de productie met 1,7%.De voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde productie fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Van medio 2014 tot begin 2018 was er sprake van een stijgende trend van de industriële productie. Daarna is de trend licht dalend.

Producentenvertrouwen gedaald in maart

Het producentenvertrouwen industrie is in maart 2020 gedaald naar het laagste niveau na september 2014. De ondernemers waren vooral negatiever over de verwachte bedrijvigheid. Ongeveer 90% van de respondenten van dit onderzoek had al gereageerd op de enquête voordat de vergaande maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus donderdag 12 maart van kracht werden. In de respons tot 12 maart daalde het vertrouwen ook al, maar daarna was de daling veel sterker.

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het vertrouwen van de Duitse industriële producenten (Ifo-index) daalde in maart naar het laagste niveau na augustus 2009. Het was de sterkste daling ooit in het herenigde Duitsland. De verslechtering van het oordeel over de verwachte bedrijvigheid is zelfs de grootste in de 70 jaar van het onderzoek. Het oordeel over de huidige bedrijvigheid daalde minder sterk. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie volgens Destatis kromp in februari met ruim 2% in vergelijking met een jaar eerder