Producentenvertrouwen daalt in maart naar laagste niveau sinds september 2014

Het producentenvertrouwen industrie is in maart 2020 gedaald naar het laagste niveau na september 2014. Het vertrouwen ging van 3,7 in februari naar 0,2 in maart, maakt het CBS bekend. De ondernemers waren vooral negatiever over de verwachte bedrijvigheid.

Het producentenvertrouwen is samengesteld uit de conjunctuurenquête Nederland. Ongeveer 90% van de respondenten van dit onderzoek had al gereageerd op de enquête voordat de vergaande maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus donderdag 12 maart van kracht werden. Daardoor komt het effect van deze maatregelen nog niet volledig tot uiting in het gemeten producentenvertrouwen van maart. In de respons tot 12 maart daalde het vertrouwen ook al, maar daarna was de daling veel sterker. 

Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 0,9. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde (10,9) en in februari 2009 de laagste waarde (-23,5). Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand.

Negatiever over verwachte bedrijvigheid

Producenten in de industrie waren in maart aanzienlijk negatiever over de verwachte bedrijvigheid. Ook het oordeel over de voorraden gereed product verslechterde een fractie. Het oordeel over de orderportefeuille verbeterde.

Twee deelindicatoren van het producentenvertrouwen waren positief. Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te klein beschouwt is groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

Het oordeel over de verwachte bedrijvigheid was negatief. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal afnemen dan ondernemers die een toename van de productie voorzien.

Vertrouwen in alle branches gedaald

In maart is in alle branches van de industrie het producentenvertrouwen gedaald. Het meest optimistisch waren de producenten in de textiel-, kleding- en leerindustrie. De producenten in de elektrotechnische, de voeding- en genotmiddelen- en de transportmiddelenindustrie waren negatief.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in januari 0,3% hoger dan in januari 2019. In de twee voorgaande maanden kromp de productie op jaarbasis.

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het vertrouwen van de Duitse industriële producenten (Ifo-index) is in maart gedaald naar het laagste niveau na augustus 2009. Het is de sterkste daling ooit in het herenigde Duitsland. De verslechtering van het oordeel over de verwachte bedrijvigheid is de grootste in de 70 jaar van dit onderzoek. Het oordeel over de huidige bedrijvigheid daalde minder sterk. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie volgens Destatis kromp in januari met ruim 2% in vergelijking met een jaar eerder.

  •