Omzet uitzendbranche stijgt verder in derde kwartaal

Foto CBS
In het derde kwartaal van 2017 hebben uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars en payrollbedrijven 1,0 % meer omgezet dan in het kwartaal ervoor, meldt het CBS. De stijging is minder groot dan in het voorgaande kwartaal. Ook het aantal uitzenduren nam in het derde kwartaal opnieuw toe.De omzet van de uitzendbranche hangt sterk samen met het aantal uitzenduren. Zowel de uren in de kortlopende als in de langlopende contracten namen toe in het derde kwartaal.
Het aantal uitzenduren in langlopende contracten (zoals detachering en payrolling) steeg met 0,4% in het derde kwartaal van 2017. In het tweede kwartaal was de stijging 2,6%. Deze uitzenduren zijn sinds 2012 nagenoeg onafgebroken toegenomen. Het aantal uren in kortlopende contracten nam eveneens met 0,4% toe in het derde kwartaal. Ook deze toename is kleiner dan in het voorgaande kwartaal, toen met 4,6% de grootste stijging in bijna 7 jaar werd gerealiseerd.

Het aantal banen groeide in het derde kwartaal van 2017 met 51.000 ten opzichte van het tweede kwartaal. De laatste vier kwartalen kwamen er telkens meer dan 50 duizend banen bij. Hierdoor is de toename ten opzichte van het derde kwartaal een jaar eerder 223.000. De grootste banengroei trad, met 80.000, opnieuw op bij de uitzendbureaus. Verder was de stijging op jaarbasis van het aantal werknemers met een vast dienstverband de grootste sinds begin 2009. Het aantal vacatures is in het derde kwartaal van 2017 gestegen met 9.000 ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Het aantal werklozen volgens de definitie van de International Labour Organization (ILO) ten slotte daalde met 25.000